Kategória: kábítószer ügyvéd

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS BIZONYÍTÁSA

Hogyan ismerheti fel a hatóság a kábítószer fogyasztót?

A kábítószerek fogyasztását szükségszerűen megelőzi a kábítószer birtokban tartása, vagy a kábítószer megszerzése. Ezen magatartások már önmagukban is bűncselekményt valósítanak meg a hatályos magyar törvények szerint, mivel aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, az a kábítószer birtoklása vétségét vagy bűntettét követi el. 

Előállításnak minősül amikor egy tevékenység folytán fogyasztható kábítószer keletkezik, a kábítószer megszerzésekor valamely személy kábítószerhez jut, megszerzése történhet ingyenesen, visszterhesen, vagy másféle bűncselekmény elkövetése útján is. Kábítószer tartásnak minősül minden olyan magatartás, amely az elkövető számára biztosítja a rendelkezési jogot, illetve a használati jogot. Az ország területére behozatal, kivitel, átszállítás sok esetben kapcsolatba hozható a hazai vagy a nemzetközi kábítószer kereskedelemmel. 

Tudva lévő, hogy a kábítószer-kereskedelem elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek vonatkozásában rendre őrizetbe vételre és letartóztatásra kerül sor. A kábítószerek fogyasztására utaló jelek egyértelmű és felismerhető tünetek, melyekre az intézkedő rendőrök akár egy igazoltatás során is felfigyelhetnek.

A kábítószer fogyasztása

A fogyasztás azt jelenti, hogy a kábítószer az elkövető szervezetébe jut. Kábítószerrel visszaélő elkövetőket leginkább közterületen rendőrjárőr által kezdeményezett intézkedésnél derítenek fel. Ezen személyek főként fogyasztók, akik általában felelősségre vonásuk alkalmával vallomást nem tesznek, nem szolgáltatnak adatot arra vonatkozóan, hogy honnan szerezték be illetve hogyan jutottak hozzá a kábítószerhez és tisztában vannak többnyire azzal is, hogy a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén büntethetőségük megszűnik.

A kábítószer-fogyasztásra utaló jelek lehetnek ún. pszichés tünetek, illetve magatartásbeli változások, testi tünetek, de meg kell említeni a gyanút keltő használati tárgyakat is, amiken hatósági intézkedések során akadhat meg az intézkedő hatóság tagjának tekintete.

Pszichés tünetek

 • feldobottság, ok nélküli örömkitörések,
 • túlzott közlékenység, vagy teljes „visszavonulás”,
 • idegesség, ingerlékenység, pesszimista hangulat, levertség, kedvtelenség, közöny, túlérzékenység,
 • a figyelem és a koncentrációs képesség zavara,
 • térben és időben történő tájékozódás zavara,
 • túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd,
 • indokolatlan félelemérzés,
 • ítélőképesség elvesztése,
 • hallucinációk, látomások,
 • tényektől való függetlenné válás.

Testi tünetek

 • beesett, hamuszürke arc, a bőr elszíneződése,
 • tűszúrások jelei,
 • átlagostól eltérő szűkebb vagy tágabb pupillák, 
 • szájszárazság, orrfolyás,
 • kellemetlen szájszag,
 • megnőtt az édes italok fogyasztása iránti igény,
 • túlzott érzékenység a külvilág ingereire,
 • napszemüveg viselése.

Gyanút keltő használati tárgyak

 • alufólia darabkák,
 • színes tabletták, cukorkák,
 • injekciós felszerelések, gyógyszeres dobozok,
 • mérlegek, dobozok, vágóeszközök,
 • megégetett kanál, öngyújtó, vatta,
 • szokatlan szag a gépkocsiban, lakásban,
 • citromhéjak, citromlevek és citromos flakonok,
 • üres vagy kitöltött orvosi vények, stb.

A kábítószer-fogyasztás bizonyítása a kábítószer, illetve annak szervezetben keletkező lebomlási termékének (metabolit) a fogyasztó szervezetéből biztosított mintákból való kimutatásából áll, amit toxikológiai szakértői vizsgálat mutathat ki.

Ahhoz, hogy a kábítószer-fogyasztás bizonyítható legyen, az első alapvető lépés, hogy a személy szervezetéből mintát biztosítsanak és abból a kábítószer, illetve maradványai legyenek kimutathatók.

Kábítószer fogyasztást kimutató minták biztosítása vizeletből, verejtékből, nyálból és vérből, hajszálból, szőrszálból, de akár körömből is történhet.

Mintavételi lehetőségek

 

Vizelet 

A vizeletben szinte az összes kábítószer bomlásterméke megjelenik, és hosszabb ideig kimutatható benne, mint a vérben. A vizelet kábítószer-, illetve metabolit tartalma azonban nem ad információt a befolyásoltság mértékére, a bevett adagra és a bevétel időpontjára. 

 

Verejték 

A kábítószermaradványok a verejtékben is megjelennek és így az elemzéshez a bőrfelületről is vehető minta. Például kannabiszfélék, azaz a marihuána, a hasis, a hasisolaj szívása bizonyítható a fogyasztó szájkörnyékéről, valamint ujjainak felületéről vett minták vizsgálata alapján is. A verejtékmintákat főleg a hónaljak és a mell felületéről törlik le, így biztosított minták műszeres elemzésével várhatnak eredményt. 

 

Nyál 

A nyál ugyancsak alkalmas a fogyasztott kábítószerek kimutatására. A nyál főleg változatlan formában tartalmazza a legtöbb kábítószert, azonban a fogyasztást követően rövidebb ideig van jelen, mint például a verejtékben. Nyálminta biztosításának egyik lehetséges módja a köptetés, amely azonban kellemetlen szituációkhoz vezethet, így inkább előnyben részesítik a nyálkenet vételét, ugyanúgy mint a rabosítás során végzett DNS szájnyálkahártya törlet mintavételekor.

 

Vér 

A vérminták vizsgálatának abból a szempontból van jelentőségük, hogy a vér kábítószer-tartalma alapján következtetni lehet a kábítószer által okozott befolyásoltság mértékére. A vér kábítószer-, illetve metabolit koncentrációja azonban nem mindig van szoros összefüggésben a befolyásoltság mértékével.

A vérminta vétele kizárólag orvos által végezhető el. 

Haj- és szőrszálak 

Haj- és szőrszálak vizsgálata alapján a kábítószer-fogyasztási szokások – adott időszakban milyen kábítószereket, milyen időbeni sorrendben fogyasztott az illető – is rekonstruálhatók. A vegyületnek a haj hossza mentén való eloszlása alapján, a haj 2,8-3,2 mm hét növekedési sebességének figyelembevételével a fogyasztás időpontja becsülhető.

Például az amfetamin kb. egyhetes fogyasztási periódust követően 10-14 nap múlva kimutatható a szakállszőrzetben, a haj pedig több hónapon keresztül is hordozója az elfogyasztott kábítószerek maradékának.

Az eddigi tapasztalatok szerint az opiátokat (például heroinfogyasztásból), a kokaint, az amfetaminokat, illetve azok lebomlási termékeit ki lehet mutatni a hajban. A haj- és szőrszálak a közelmúltban történt alkalmi fogyasztás bizonyításához nem megfelelő mintahordozók, mivel csak hosszabb idő múlva – a szálak növekedésével – biztosítható a vizsgálathoz minta. Bizonyos hajszínezékek és színezési eljárások (például hidrogén-peroxiddal való szőkítés) károsítják a haj kábítószer-, illetve metabolittartalmát. 

 

Köröm 

A kábítószerfogyasztók kéz- és lábujjainak körmei például a kokainfogyasztás bizonyításához megfelelő mintahordozók. Azt tapasztalták, hogy a körömben a kokain nagyobb mennyiségben van jelen, mint a lebomlási terméke. A körömbe beágyazódott vegyületek hosszabb ideig változatlanul maradnak, mint a vérben és vizeletben. Az utóbbiak csak a közelmúltban történt kábítószerfogyasztást bizonyíthatják, míg a körömben kimutatott szer régebbi fogyasztás bizonyítéka lehet. A köröm – a haj- és szőrszálakhoz hasonlóan – az alkalmi fogyasztás bizonyításához ugyancsak nem optimális mintahordozó. 

A kábítószer-maradvány tartalmának kimutatása vizeletből

A kábítószerek, illetve metabolitjainak vizeletben való kimutathatósága függ a kábítószer fajtájától, a fogyasztott adagtól, a fogyasztás gyakoriságától, a folyadékfogyasztástól, az egyén szervezetének lebontási sajátosságaitól. A zsíroldékony vegyületek – például delta-9-THC, PCP – lassan ürülnek ki a szervezetből, ismételt fogyasztás esetén felhalmozódnak, és hosszabb időn keresztül mutathatók ki, mint a vízoldékony vegyületek. 

Nagyobb dózis lebomlása hosszabb időt vesz igénybe, mint a kisebb adagé. A nagyobb folyadékfogyasztás elősegíti a kábítószer-maradványok előbbi ürülését a szervezetből. A vizelet kémhatása ugyancsak jelentősen befolyásalja a kimutathatóságot, ugyanis savas kémhatású vizelet esetén a kábítószerek többsége kb. kétszer gyorsabban ürül, mint lúgos kémhatású esetén. 

Vizeletvétel során arra figyelnek a mintát vevő hatóság tagjai, hogy az alany bármi módon – például csapvízzel való hígítással, szappannal való szennyezéssel, destruktív anyag mintához való adásával stb. nehogy megváltoztassa a vizelete összetételét, illetve – elcseréléssel – hamis mintát szolgáltasson. A vizelet hitelességét – tehát hogy nem hígították fel, vagy cserélték ki más folyadékra a vizsgálatra leadott mintát – hőmérsékletméréssel ellenőrizhetik. Az a vizelet fogadható el, amelynek hőmérséklete a 35-37 °C tartományba esik.

A kábítószer-fogyasztási mintavétel a vizsgálandó személy számára váratlan időpontban szokott történni, mivel pár nap alatt “kitisztulhat” a szervezet. Ezt követően a vizelet-mintát hitelesítve, kifolyás ellen biztosítva zárják le, a szállítás és tárolás során óvják a fénytől és hőtől, amit az elemzésig hideg, sötét helyen tárolnak. 

Az emberi szervezetbe került kábítószer-vegyületek többsége rövidebb-hosszabb idő alatt a vizelettel, kisebb része a verejtékkel távozik a szervezetből. 

Amfetamin:

2-15 mg amfetamin szájon át történő bevétele után 20 percen belül megjelenik a vizeletben. A plazmában kb. 2 óra múlva lesz maximális az amfetamin koncentráció. A plazmában a felezési ideje 8-12 óra. Extasy tabletták hatóanyagai: az MDA, az MDMA és MDE a szervezetből dezalkileződik és az így keletkezett vegyületek egyszeri adag (1 tabletta) elfogyasztását követően kb. 24 órán keresztül detektálhatók a vérben és 2-4 napig a vizeletben. 

Heroin:

A heroin felezési ideje a szervezetben 9 perc, ezért egy szokásos adag mintegy 30 perc alatt elbomlik, ami miatt kimutatásának kicsi az esélye. A heroin fogyasztás bizonyításának azonban megbízható módja a bomlástermék, azaz a 6-monoacetil-morfinkimutatása. 

Kokain:

A kokain kb. 10 %-a változatlanul, nagyobb része bomlástermékként jelenik meg a vizeletben, azonban a hajban a nem metabolizálódott kokain is kimutatható.

LSD:

Az LSD, valamint metabolitja megjelenik a vizeletben, az utolsó fogyasztást követő néhány napon belül a vizelet megfelelő mintahordozó a fogyasztás bizonyításához. 

Hogyan vesznek vizeletmintát a kábítószer-fogyasztás bizonyításához?

A vizeletminta vizsgálathoz javasolt mintamennyiség 50 milliliter, amelyet csavaros zárótetővel ellátott műanyag edénybe biztosítanak, a zárótetőt észrevétlen felbontás elleni szalaggal rögzítik.

A hatóság tagjai figyelnek arra, hogy a mintaszolgáltatónak ne legyen lehetősége a vizeletének megváltoztatására, az erre alkalmas anyagokat, eszközöket elveszik tőle, a kezeken lévő esetleges szennyeződéseket előzetesen mosással eltávolítják. A mintaadás lehetőleg olyan vécében történik, ahol nincs a fülkében vízcsap, felületaktív anyag (például szappan). A mintavételezést lebonyolító hatóság ellenőrzi a vizelet hőmérsékletét, kémhatását pH-papírral, illetve a színét is.

A vérminta biztosításához 3 db, gumidugóval zárható kémcső szükséges, amelyek nem tartalmazhatnak véralvadást gátló anyagot. A minta biztosításánál az alkoholszint-meghatározáshoz vett vér mintavételezésének rendszerét követik.

Amennyiben további kérdései merültek fel a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények tekintetében, esetleg Önt vagy hozzátartozóját ezen bűncselekmények valamelyikének elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, illetve őrizetbe vételreletartóztatásra vagy bármely más bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelésére is sor került, minél előbb kérjen konzultációs időpontot dr. Király Enikő védőügyvédtől, aki korrekt tájékoztatást nyújt az eljárási jogokról és lehetőségekről, felépíti a helyzethez képest a legkedvezőbb védekezési stratégiát, melynek mentén haladva hozzásegíti Önt ahhoz, hogy az eljárás a legkedvezőbb eredménnyel zárulhasson!

Kábítószer birtoklással, kábítószer (drog) terjesztéssel, kereskedelemmel kapcsolatos ügyében már a gyanúsítotti kihallgatását megelőzően feltétlenül keresse fel irodánkat a 0630 415 8296-os telefonszámon!

/kulcsszavak: kábítószer fogyasztás, cannabis, kannabisz ültetvény, hatóanyag tartalmom, THC tartalom, kábítószer ügyvéd, kábítószer kereskedelem ügyvéd, kabitoszer ugyved, kábítószer miatt letartóztatás, ügyvéd azonnal, bódult állapot, ügyvédi segítség, dr. király enikő kábítószer ügyvéd/

Büntető ügyvéd, büntetőjogi ügyvéd, védőügyvéd, büntetőjogász

Büntető ügyvéd, büntetőjogi ügyvéd, védőügyvéd, büntetőjogász

Ügyvédi munkám során többször találkoztam már azzal helyzettel, amikor az ügyfelekben kérdésként merült fel, hogy mi a különbség az eltérően megnevezett ügyvédek között, mivel foglalkozik a büntetőügyvéd, a védőügyvéd, vagy éppen a büntetőjogász, milyen feladatot lát el egy polgári jogi területen tevékenykedő ügyvéd, illetve, hogy melyikük milyen ügyvédi tevékenységet végez, vagy végezhet.

Természetesen a fent megnevezett ügyvédek mind ugyanazon tevékenység, ügyvédi tevékenység végzésére jogosult szakvizsgázott jogászok, azonban az ügyvédi tevékenység, a jogrendszerhez hasonlatosan, meglehetősen szerteágazó. Hivatásuk ellátása során az ügyvédeknek nem csupán a büntetőjogi területen kell védelmet ellátni, hanem szerepük lehet egyéb jellegű képviselet ellátása akár bűnügyekben (pl.: sértetti jogi képviselő, tanú érdekében eljáró ügyvéd), akár más jogágakba tartozó ügyekben folyó peres és peren kívüli eljárásokban, jogi tanácsadásban, illetve végezhet az ügyvéd okiratszerkesztő tevékenységet is.

Mivel a jogi szabályozás napjainkban igen komplex és bonyolultnak tekinthető, az a trend figyelhető meg, hogy az ügyvédek korlátozzák az általuk végzett jogi szolgáltatásokat annak megfelelően, hogy leginkább milyen területhez kapcsolódóan tevékenykednek. A rengeteg és sokszor gyakran változó jogszabály miatt ugyanis hiába jogosult az ügyvéd valamennyi ügyvédi tevékenyég végzésére, szinte lehetetlen, hogy minden területen ugyanolyan szinten, mélységben és naprakészen ismerje az alkalmazandó szabályokat, az eljárás gyakorlati menetét. Ennek megfelelően differenciálódott az ügyvéd „megjelölése” a napjainkban elterjedté váló pl.: adó- és társadalombiztosítási-, munkaügyi-, ingatlan-, család- vagy cégjogi jogász vagy ügyvéddé. 

Tehát mind a büntető ügyvéd – a büntetőjogi ügyvéd, védőügyvéd, a büntetőjogász -, vagy a polgári jogi, polgári peres ügyvéd, egyéb, a hétköznapi szóhasználatban elterjedt bármilyen jelzővel ellátott ügyvéd, valamennyien olyan jogász szakemberek, akik az ügyfeleik érdekében járnak el, ügyfeleik képviseletét látják el a különböző típusú eljárásokban.

Amennyiben büntető eljárást indítottak Önnel szemben, feljelentették, illetve az ügyében vádemelés történt, akkor Önnek büntető ügyvédre van szüksége.

Bármely, a Büntető Törvénykönyvben pönalizált bűncselekménnyel összefüggésben indult eljárásban – pl. ittas vezetés, bódult vezetés, kábítószer-kereskedelem, lopás, rablás, testi sértés, vagy költségvetési csalás, stb., a legmegfelelőbb tanácsot és a legkiterjedtebb felvilágosítást adni,  védekezése legjobb irányának megválasztásával a legcélszerűbb védelmet biztosítani elsősorban büntető ügyvéd, büntetőjogász, védőügyvéd tud, hiszen ő a munkájával összefüggésben napi szinten vesz részt hasonló eljárásokban, rutinja, gyakorlata és tapasztalata folytán képes az Ön eljárásban lévő helyzetét és valós, reális, érdemi lehetőségeit ezzel összefüggésben feltárni.

Jogi értelemben szó szerint nincsenek tehát kifejezetten védőügyvédek vagy büntetőügyvédek, és nincsenek kimondottan „sztárügyvédek”.

Azokat az ügyvédeket szokás így megnevezni, akik, ha éppen nem sértetti jogi képviselőként vagy magánvádló, illetve pótmagánvádló jogi képviselőjeként látják el feladataikat, akkor nagyrészt büntetőjogi területen, a büntetőeljárásban szereplő vádlottak, gyanúsítottak büntetőjogi védelmét látják el. 

Magyarországon büntetőügyekben, a büntetőeljárások során bármelyik ügyvéd végezhet büntetőjogi, védőügyvédi munkát. Egy büntetőeljárás során sokszor azonnal kell ügyvédi segítség a családban, vagy baráti körben, ezért gyakori, hogy az ügyfelek egy általuk már egyéb okból ismert ügyvédhez – válóperes ügyvédhez, családjogászhoz, vagy munkahelyi jogászhoz – fordulnak segítségért.

Érdemes ilyen helyzetben inkább büntetőjogi védőügyvéddel konzultálni, mert az eljárás kezdetén tett első nyilatkozatok nagymértékben meghatározhatják a büntetőeljárás további alakulásának medrét.

Mint minden jogi szakembernek, a büntetőjogászoknak, büntető ügyvédeknek is szilárd kritikai gondolkodással, interperszonális, valamint kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készségekkel kell rendelkezniük. Esetükben elengedhetetlen az összetett információk elemzésének képessége csakúgy, mint a potenciálisan zavaró helyzetek kezelésének képessége, mint például egy erőszakos bűncselekményhez kapcsolódó bizonyítékok megvitatása, vagy megtekintése.

Meghatalmazott, kirendelt és helyettes védő

A hatályos normák szerint meghatározott esetekben a hatóság ügyvédet rendel ki az ügyfél védelmének ellátására, ez a kötelező védelem, ügyvédi képviselet. A büntetőeljárásról szóló törvény 44. § a) b) c) d) e) f) g) pontjai alapján, ha a védő részvétele az eljárásban kötelező, a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság a védő kirendeléséről határozat formájában dönt. Az illetékes ügyvédi kamara a kirendelt védőként kirendelhető ügyvédekről jegyzéket vezet, az ebben szereplő ügyvédek közül pedig informatikai rendszer véletlenszerűen kijelöli a védőt.

Budapesti Ügyvédi Kamara

A kirendelő szerv a Magyar Ügyvédi Kamara védő kirendeléséről szóló határozatokat fogadó rendszerén keresztül megkapja a védő kirendelése iránti határozatát, majd a választ a Magyar Ügyvédi Kamara informatikai rendszere útján küldi meg. A kirendelő hatóság a védő kirendeléséről szóló határozatának közlésével értesíti a védőt a kirendelés tényéről.

Abban az esetben, ha a kirendelt védő az azonnal foganatosítandó cselekményt megelőzően nem elérhető, vagy nincs lehetősége a megadott helyen és időpontban megjelenni, akkor a nyomozóhatóság helyettes védő kirendelése iránt intézkedik, vagy intézkedhet, akinek eljárása nem az egész ügy vitelére, csupán arra az eljárási cselekményre – pl.: kihallgatás, őrizetbe vétel, szembesítés, letartóztatás elrendelése tárgyában tartandó ülés – vonatkozik, amelyet a helyettes védő kirendeléséről rendelkező határozatban a hatóság megjelöl.

A meghatalmazott védő

Amennyiben valaki olyan élethelyzetbe kerül, hogy valamely hatóságnál meg kell jelennie mert szándékos, akár gondatlanul bűncselekményt elkövetésével válik megalapozottan gyanúsíthatóvá, illetve gyanúsítottként a hatóság idézi, netalán elfogták, akkor az első pillanattól kezdve ügyvéd közreműködését tanácsos igénybe venni. Az ügyvédnek, ügyvédi irodának meghatalmazást képviseletre írásban lehet adni, mely tartalmazza a megbízott elfogadó nyilatkozatát is.

A meghatalmazást megelőzheti egy ügyvédi konzultáció, amelynek keretében az ügyvéd elmagyarázza, hogy az eljárás általánosságban hogyan kerül lefolytatásra, illetve személyre szabott tájékoztatást is kap az ügyfél többek között a büntetőeljárás során őt megillető jogokról, kötelességekről, a bűnösség megállapítása esetén a várható büntetés neméről és mértékéről. Ezután az ügyfél a megbeszéltek alapján mérlegelheti, hogy igénybe kívánja-e venni az adott ügyvéd segítségét a büntetőeljárás során.

Összefoglalva, érdemes meggondolni, hogy milyen szakterületen tevékenykedő ügyvéddel köt meghatalmazást a gyanúsított, vádlott vagy érdekében nagykorú hozzátartozója, mert a büntető anyagi és eljárási jog a gyakorlatban egy olyan sajátos terület, amely kifejezetten a büntető ügyvéd, büntetőjogi védőügyvéd ahhoz kapcsolódó speciális gondolkodását, szakmai tudását, akár kriminalisztikai gondolkodását, kombinatív készségeit, illetve empátiáját is igényli.

Ha tapasztalt büntető ügyvédet, büntetőjogi ügyvédet, védőügyvédet keres, Önt bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, vádolják, vagy hozzátartozóját, ismerősét őrizetbe vették, letartóztatták, Dr. Király Enikő büntető ügyvéd a megoldás‎! 

Online ügyvédi konzultáció egyeztetett időpontban

Az online konzultáció lebonyolítására előre egyeztetett időpontban, a Skype alkalmazás segítségével, webkamerán keresztül tudunk lehetőséget biztosítani.

Otthonról, irodából – akár külföldről, vidékről is – kényelmes körülmények között, az utazás költségeit és idejét kímélve elérhető a szakszerű segítség.

Büntető ügyekben ügyvédi védelmet nyújtunk a nyomozási vagy bírósági szakban egyaránt! Hívjon! Telefon: 0630/415-8296

Telefon: 0630 415 8296

Ha hirtelen olyan helyzet adódna, amely során azonnal védőügyvédre, büntetőjogi ügyvédre lenne szükség (elfogást, előállítást közvetlenül követő azonnali gyanúsítotti kihallgatás, őrizetbe vétel) akkor a többféle szempont figyelembevételével készült, az alábbi linken található információk is a segítségére lehetnek a jó ügyvéd kiválasztásában:

A Cannabis THC tartalom meghatározási kérdései

A Cannabis THC tartalom meghatározási kérdései

A témában végzett kutatási adatok szerint a 18–64 éves népességben minden tizedik, a 18–34 éves fiatal felnőtt populációban csaknem minden ötödik személy fogyasztott az élete során valamilyen kábítószert, a felnőtt népesség többsége marihuánát vagy hasist próbálták ki.

Vannak olyan növények, amelyek, illetve melyek részei (termése, levelei stb.) szerepelnek a kábítószerek jegyzékén, és jelentősebb feldolgozás nélkül felhasználhatók kábítószerként. Abban az esetben, amikor a nyomozó hatóság valamely eljárási cselekménye során kannabisz növény egyedeket foglal le, elengedhetetlen annak kábítószer hatóanyag-tartalmának meghatározása.

A vonatkozó kormányrendelet szerint kannabisz növény minden Cannabis nemzetséghez tartozó növény. A kannabinoid vegyületeket tartalmazó, zöld színű növényi anyagok (ágvégződés, törmelék) közismert neve marihuána.

Read More

Kábítószer-kereskedelem

Kábítószer-kereskedelem

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját kábítószer-kereskedelem elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, esetleg hozzátartozóját őrizetbe is vette a hatóság kábítószer-kereskedelem elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, minél előbb lépjen kapcsolatba dr. Király Enikő védőügyvéddel, aki tájékoztatja eljárási jogairól, helyzetéhez képest az Ön számára legkedvezőbb védekezési stratégiát épít fel, melynek mentén haladva hozzásegíti Önt ahhoz, hogy az eljárás az Önnek legkedvezőbb eredménnyel zárulhasson!

Read More

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás