A GYERMEKEK ÉRDEKÉT SÉRTŐ ÉS A CSALÁD ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Tartási kötelezettség elmulasztása

Tartási kötelezettség elmulasztása miatt eljárás indult Önnel szemben? Keresse bizalommal dr. Király Enikő védőügyvédet annak érdekében, hogy megfelelő jogi tájékoztatást kapjon eljárási jogairól, a bűncselekménnyel összefüggésben szabályozott korlátlan enyhítési, illetve a büntethetőséget megszüntető ok lehetőségéről, s ezáltal az eljárás az Ön számára legkedvezőbb végkifejlettel zárulhasson le!

A tartási kötelezettség elmulasztásának szabályozása a hatályos Btk.-ban:

212. § (1) Aki jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt gyermektartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt tartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, és ezzel a jogosultat súlyos nélkülözésnek teszi ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Az (1) bekezdés alapján az elkövető nem büntethető, a (2) bekezdés esetén büntetése korlátlanul enyhíthető, ha kötelezettségének az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig eleget tesz.

 

Kapcsolati erőszak

Kapcsolati erőszak elkövetése miatt büntetőeljárás indult Önnel szemben? Lépjen kapcsolatba dr. Király Enikő ügyvéddel mielőbb, hogy az eljárási jogairól és kötelezettségeiről a szükséges tájékoztatást megkaphassa, illetve megfelelő védekezési stratégia felépítése révén az eljárás az Ön számára legkedvezőbb módon zárulhasson le!

A kapcsolati erőszak hatályos szabályozása a Btk.-ban:

212/A. § (1) Aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen

a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít,

b) a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ el

a) a 164. § (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy a 227. § (2) bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett miatt három évig,

b) a 164. § (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194. § (1) bekezdése szerinti személyi szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Kapcsolati erőszak elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.