A terhelt jogai és kötelezettségei a büntetőeljárásban

A büntetőeljárásról szóló törvény fogalom-meghatározása szerint terhelt az, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak. A terhelt a nyomozás során gyanúsított, a vádemelés után vádlott, a büntetés, a megrovás, a próbára bocsátás, a jóvátételi munka vagy a javítóintézeti nevelés jogerős ügydöntő határozattal történő kiszabása, illetve alkalmazása után elítélt.

A terhelt az eljárás során jogosult arra, hogy

 • megismerje a gyanúsítás és a vád tárgyát, továbbá ezek változását,
 • a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság megfelelő időt és körülményeket biztosítson számára a védekezésre való felkészüléshez,
 • a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyészségtől és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást kapjon,
 • védelmének ellátására védőt hatalmazzon meg vagy védő kirendelését indítványozza,
 • a védőjével ellenőrzés nélkül tanácskozzon,
 • vallomást tegyen vagy a vallomástételt megtagadja,
 • bizonyítékot terjesszen elő, indítványt és észrevételt tegyen, az utolsó szó jogán felszólaljon,
 • a tárgyaláson és a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés tárgyában tartandó ülésen jelen legyen és az e törvényben meghatározottak szerint kérdéseket tegyen fel,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás ügyiratait – az e törvényben meghatározott kivételekkel – teljes terjedelmében megismerje,egyezség megkötését, illetve ügyészi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezését kezdeményezze.

A fogva lévő terhelt a fentieken túl arra is jogosult, hogy

 • megismerje a fogva tartásának okát és ennek változását,
 • a fogva tartásáról egy általa választott személyt a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztasson,
 • a védőjével, és ha külföldi állampolgár, az államának konzuli képviselőjével a kapcsolatot felvegye, vele személyesen, postai vagy elektronikus úton ellenőrzés nélkül érintkezzen,
 • az általa választott személlyel a vádemelés előtt az ügyészség, azután a bíróság rendelkezése szerint személyesen felügyelet mellett, továbbá postai vagy elektronikus úton ellenőrzés mellett érintkezzen.

 A terhelt kötelessége ugyanakkor

 • az eljárási cselekményeken a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság rendelkezéseinek megfelelően jelen lenni,
 •  a lakcímét, értesítési címét, tényleges tartózkodási helyét, kézbesítési címét, valamint ezek megváltozását – a változást követő három munkanapon belül – az eljáró bírósággal, ügyészséggel vagy nyomozó hatósággal közölni.

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját beidézték a rendőrségre, vagy valamelyik hatósághoz, őrizetbevételre került sor, netán letartóztatták, illetőleg valamilyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, kérem forduljon hozzám bizalommal és azonnal vegye fel velem a kapcsolatot, kérjen konzultációs időpontot most!

Ha bármilyen jogi kérdésben segítségre szorul, a büntetőeljárással kapcsolatban szeretne információhoz jutni, kérjen időpontot dr. Király Enikő büntető ügyvédtől a 0630-415-8296-os telefonszámon, aki személyes konzultáció keretében teljeskörű tájékoztatást nyújt Önnek.

Mindenre kiterjedő védekezést építünk fel az Ön érdekében, így megbízható és valós büntetőjogi védelmet nyújtok Önnek!

tel.: +36304158296