Hogyan léphetek kapcsolatba dr. Király Enikő védőügyvéddel?

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, illetve vádolják, az ügyvéddel történő konzultációs időpont egyeztetése érdekében hívja a +36304158296-os telefonszámot!

Az előre megbeszélt személyes találkozás alkalmával részletesen kifejtheti a bűncselekménnyel kapcsolatos álláspontját, az ügyvéd pedig a büntetőeljárás menetével kapcsolatos általános tájékoztatást nyújt, kérdéseit megválaszolja, továbbá felvázolja az Ön ügyével kapcsolatos lehetséges védekezési stratégiákat és várható jogkövetkezményeket.

Lehetősége van arra is, hogy kizárólag ügyével kapcsolatos jogi tájékoztatás iránt keresse fel az ügyvédet, ennek ellenében konzultációs díj kerül felszámolásra.

Amennyiben a személyes egyeztetés alkalmával, vagy azt követően védelmének ellátására dr. Király Enikő védőügyvédet kívánja meghatalmazni, a megbízási szerződés megkötésére haladéktalanul sor kerül, a meghatalmazást az ügyvéd nyomban továbbítja az eljáró rendőrség, ügyészség vagy bíróság részére. Ezt követően az eljáró hatóság valamennyi, az üggyel kapcsolatot iratot dr. Király Enikő ügyvéd, mint az Ön meghatalmazott védője részére is kézbesíteni fog.

Idézést kaptam a rendőrségtől, hogy gyanúsítotti kihallgatáson kell megjelennem. Mit tegyek?

Amennyiben a nyomozóhatóság gyanúsítottként kívánja Önt kihallgatni, általában postai úton kézbesíti az idézést, de teljesen szabályosnak tekinthető a hatóság tagjának telefonon vagy személyesen történő megkeresése is.

Idézése esetén – az arról való tudomásszerzést követően – a lehető leghamarabb lépjen kapcsolatba dr. Király Enikő védőügyvéddel. A büntetőeljárásban az Ön számára legkedvezőbb helyzetet akkor tudja megteremteni, ha már első kihallgatására felkészülten, a védekezési stratégia kialakítását követően, meghatalmazott védőjével érkezik.

Gyakori tapasztalat, hogy amennyiben a terhelt védő nélkül jelenik meg a kihallgatáson – tekintve, hogy a legtöbb esetben számára ez egy idegen terep – olyan tartalmú nyilatkozatot tesz, amely nagymértékben – s számára hátrányos módon – határozza meg a vele szemben folyó eljárás további kimenetelét. Azt fontos tudni, hogy az eljárás során ugyan bármikor lehetőség van a korábban tett vallomást módosítani, kiegészíteni, azonban a bírósági szakban ennek okát életszerűen és meggyőző módon megmagyarázni az esetek többségében már nem lehet.

Tudnia kell, hogy előfordulhat olyan helyzet is, hogy Önt a hatóság tanúként idézi egy adott ügyben, ám a kihallgatás során – adott esetben éppen az Ön által elmondottakra tekintettel – az eljárási cselekmény gyanúsításba, gyanúsítotti kihallgatásba fordul át. Ezért érdemes lehet büntetőügyvéddel konzultálnia abban az esetben is, amikor büntetőeljárásban tanúként történő kihallgatásra szóló idézést kap.

Értesített a hatóság, hogy hozzátartozómat őrizetbe vették. Hogyan tudom őt ebben a helyzetben a leghatékonyabb módon segíteni?

Az őrizetbe vett terhelt, illetve bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy számára a hatóság a büntetőeljárási törvény kötelező rendelkezése alapján védőt rendel ki. Azonban, amennyiben Ön a terhelt nagykorú hozzátartozója vagy törvényes képviselője, úgy joga van ahhoz, hogy a büntetőügyben hozzátartozója védelmének ellátása céljából ügyvédet hatalmazzon meg. A büntetőeljárás szempontjából az idő múlása kulcsfontosságú, az őrizetbe vétel pedig kifejezetten nem tűr késlekedést.

Az őrizet az elrendelésétől számított 72 óráig állhat fenn, ennek meghosszabbítására nincs lehetőség. Ezen az időintervallumon belül sor kerülhet, és az ügyek túlnyomó többségében sor is kerül a bíróság által elrendelhető letartóztatás vagy más kényszerintézkedés tárgyában tartott ülésre, az ügyészség indítványa alapján.

Ahhoz, hogy az őrizetbe vett hozzátartozója a bírósági ülésre a számára legkedvezőbb helyzetben érkezzen, a védelmének ellátására az Ön által adott meghatalmazás alapján dr. Király Enikő védőügyvéd haladéktalanul felveszi a személyes kapcsolatot a terhelttel, tájékoztatja őt az ülés menetéről, az ott szükséges nyilatkozatok megtételének tartalmáról, beszerzi az ügyben addig keletkezett iratokat, illetve tájékoztatja Önt, hogy milyen dokumentumok beszerzésével és a bíróság részére történő csatolásával segítheti hozzátartozóját, hogy a  bíróság ne a legsúlyosabb kényszerintézkedést, a letartóztatást alkalmazza vele szemben, vagy adott esetben lehetővé tegye számára a szabad lábon történő védekezés lehetőségét.

Milyen mértékű ügyvédi munkadíjra számítsak?

A megbízás díja minden esetben a konkrét ügyhöz igazodik, így az az arra fordítandó idővel, várható munkaórákkal arányosan kerül megállapításra. Erre tekintettel az ügyvédnek az Ön védelmének ellátásával járó megbízási díjat csak ügye megismerését követően, a konzultáció alkalmával áll módjában korrekt módon és pontosan meghatározni.

A konzultáció munkadíja ezzel szemben egyszeri alkalommal fizetendő fix összeg, melynek költségéről az ügyvéddel történő telefonos megbeszélés alkalmával tájékozódhat.

Telefonszám: 0630/415-8296