Körözés, elfogató parancs, körözött személyek listája

A rendőrség, nyomozó hatóság, a bíróság, vagy az Interpol által körözött személyek körözési listája bárki számára elérhető. Ha valaki szeretné megtudni, hogy ellene, vagy hozzátartozója ellen elfogatóparancsot, vagy európai elfogatóparancsot bocsátottak-e ki, szerepel-e a körözött személyek listáján, szabadon kutathat a körözési adatbázisban. A személy-körözés egészen addig érvényben van, amíg a keresett, szökésben lévő, bujkáló személyt meg nem találták, vagy a bűncselekmény el nem évült.

Amennyiben Ön ellen körözést adtak ki, minél előbb forduljon büntetőügyvédhez!

A személy körözés akár egy igazoltatás, akár az országhatár átlépésekor történő ellenőrzés során is kiderülhet. Nincs két egyforma bűnügy, éppen ezért ajánlott felkeresnie egy tapasztalt büntetőjogászt, ügyvédet, aki az ügy megismerése után tájékoztatja a jogairól, lehetőségeiről, így legjobb megoldást kínálva megkönnyíti és felgyorsítja az ügyintézést a körözéssel kapcsolatban.

Körözött személy vagyok, melyik hatóság keres?

Kattintson erre a linkre, mely a Rendőrség körözési adatbázisára irányítja Önt. A Közérdekből nyilvános körözések között találja a Személy körözések listáját. Ezen belül választhat, hogy az Elfogatóparancs alapján körözött személyek, vagy az Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek között szeretne keresni.

A Magyar Rendőrség nyilvántartja a TOP 10-es körözötteket is, akiket a velük szemben fennálló elfogatóparancs alapján keresnek. A TOP 10-es körözési lista ITT érhető el.

Ha kitöltötte a mezőket, akkor a „keresés” fülre kattintva tudhatja meg, hogy Ön, vagy hozzátartozója ellen kibocsátottak-e elfogatóparancsot vagy európai elfogatóparancsot.

Az adatbázis a Dolog körözések között tartalmazza a Jármű körözéseket és az Egyedi azonosítóval, illetve azzal nem rendelkező dolgok körözéseit is.

Interpol körözések:

Az Interpol által körözött személyek listája (vörös körözési lista) IDE kattintva kérhetők le.

Hogy indul a körözési eljárás?

A körözési eljárás azt követően indul, hogy a megszökött, elrejtőzött, vagy eltűnt személy, eltulajdonított tárgy/okmány azonosító adatai rögzítésre kerülnek a HERMON-KÖNYIR körözési nyilvántartási rendszerben.

Milyen nyilvántartásokból áll a körözési nyilvántartás?

 • a körözött személyek nyilvántartása,
 • a körözött dolgok nyilvántartása,
 • az ismeretlen holttestek, holttestrészek nyilvántartása,
 • a talált tárgyak nyilvántartása,
 • a nyilvántartás használatára jogosultak nyilvántartása.

Mikor ad ki körözést a rendőrség?

 • A bíróság által kibocsátott európai elfogatóparancs vagy nemzetközi elfogatóparancs alapján körözött személyekre,
 • Személy, illetve tárgy rejtett ellenőrzésének elrendelése esetén,
 • Eltűnt személyekre, akik megtalálása esetén, a személyt védelem alá kell helyezni saját, vagy mások biztonsága érdekében,
 • Büntetőeljárásban terheltként vagy tanúként megidézni kívánt személyekre, vagy akinek büntetőeljárásban okiratot kívánnak kézbesíteni, de lakó- vagy tartózkodási helye ismeretlen,
 • Szabadságvesztés büntetésének letöltését, vagy a velük szemben elrendelt kényszergyógykezelés végrehajtását nem megkezdett személyekre, akiknek emiatt tartózkodási helyének megállapítása érdekében körözését rendelték el,
 • Lefoglalás vagy büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából körözött tárgyakra.

Ha a folyamatban lévő ügy tárgyi súlyára, a körözött személyére, vagy a vele kapcsolatban kért intézkedésre tekintettel védő részvétele az eljárásban kötelező, és az ügyben még nincs védő, akkor a körözés kiadását megelőzően a hatóságoknak védőt kell kirendelni, és a védő személyét, elérhetőségét a körözésben fel kell tüntetnie!

Büntetőeljárás alatt állok, mit tegyek, hogy ne körözzenek?

Amennyiben Ön nem az elektronikus kapcsolattartást választotta az eljárás során, akkor a rendőrség, ügyészség, bíróság által az Ön által megadott, vagy bejelentett lakcímére érkező hivatalos küldeményeket vegye át. Ha megváltozik a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, három napon belül jelentse be az új címét a nyomozó hatóságoknak. Amikor átvette az idézést, a benne szereplő időpontban és helyen jelenjen meg, de ha ebben akadályoztatva van, haladéktalanul értesítse a hatóságokat arról, hogy az idézésnek nem tud eleget tenni, illetve szerezzen be igazolást.

Elfogatóparancs és körözés

A két fogalom, az elfogatóparancs és a személykörözés fogalmai jogintézményben hasonlatosak, de nem ugyanazt jelentik. A körözés önmagában ugyanakkor csak arra irányul, hogy a keresett személyt a hatóság azonosítsa és tartózkodási helyét felkutassa, az elfogatóparancs pedig már magában foglalja, hogy a keresett személyt megtalálása esetén rövid időn belül belül az adott nyomozó hatóság elé kell állítani.

A bíróság, vagy az ügyész a lakóhely, illetve a tartózkodási hely megállapítása céljából tanúként keresett személyt is körözhet, ha a kihallgatása az eljárásban szükségessé vált.

Mikor adnak ki elfogatóparancsot?

Az elfogatóparancsot szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény esetén, valamint meghatározott más esetekben annak érdekében bocsátja ki az eljáró nyomozó hatóság, hogy a terheltet elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetőleg nyomozóhatóság elé állítsák őt elő, amit elfogató parancsban rendelnek el.

Abban az esetben, ha a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt indult nyomozás során, a terhelt tartózkodási helyének felkutatása iránt tett más intézkedés nem vezetett eredményre, ha a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt indult eljárásban – az eljárás felfüggesztése nélkül -, a vádlott tartózkodási helye a vádemelést követően vált ismeretlenné, és megalapozottan feltehető, hogy a vádlott megszökött vagy elrejtőzött, ha szabadságvesztés büntetést, vagy a szabadságvesztés büntetés hátralévő részét ismeretlen helyen tartózkodó elítélten kell foganatba venni.


Azt, aki ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, megtalálása esetén őrizetbe kell venni, és 24 órán belül az elfogatóparancsot kibocsátó, vagy abban megjelölt ügyész, illetve nyomozó hatóság, illetőleg 72 órán belül elfogatóparancsot kibocsátó, vagy abban megjelölt bíróság elé kell állítani.

Hogyan kerülhet le a körözési listáról?

Ha Ön ellen élő személykörözés van folyamatban, mindenképpen tanácsos megkeresnie egy büntető ügyvédet, aki a felvilágosítja jogairól, átbeszélik az ügy részleteit, hogy a megfelelő védekezési stratégiát közösen kialakíthassák.  Annak érdekében, hogy az Önnel, vagy hozzátartozójával szemben folytatott eljárás során kibocsátott elfogatóparancsot vagy európai elfogatóparancsot visszavonják, mindenképpen kérjen konzultációt!

Mi az az európai elfogatóparancs?

Ha valakit európai elfogatóparanccsal köröznek, akkor az elfogása után annak helye szerinti állam az legfeljebb 60 napon belül köteles az elfogott személyt visszajuttatni abba az tagállamba, ahol az elfogatóparancsot kibocsátották. Ha az átadáshoz a személy hozzájárul, abban az esetben az átadási határozatot 10 napon belül, más esetben a keresett személy elfogását követő 60 napon belül kell meghozni.

Az egyik uniós tagállam által kibocsátott elfogatóparancs az EU egész területén érvényes!

Egy tagállam kizárólag akkor utasíthatja el a keresett személy átadását, ha a kötelező vagy választható elutasítási okok egyike alkalmazandó, nevezetesen a Magyarország területén tartózkodó személy a tagállam igazságügyi hatósága által kibocsátott európai elfogatóparancs alapján büntetőeljárás lefolytatása, szabadságvesztés büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából elfogható és átadható, olyan bűncselekmények esetén, amelyeknél a kibocsátó tagállam joga szerint a büntetési tétel felső határa legalább 12 havi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, vagy ha jogerősen legalább négy hónapi szabadságvesztésre, illetve szabadságelvonással járó intézkedésre ítélték.

Az európai elfogatóparancs formanyomtatványának egységes szerkezetbe foglalt változata ITT tekinthető meg.

A körözési tevékenység költségei

Ha a terheltet vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyt elfogatóparancs alapján fogják el, az elfogását követően a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság elé állításával kapcsolatban felmerült költség bűnügyi költség.

Hibás azon gyakorlat, hogy az elfogató parancs alapján történt elfogás költsége vonatkozásában az okozott bűnügyi költség viselésére kötelezéséről, vagy az elővezetési költség megállapításáról hoz határozatot a nyomozó hatóság!

Téves az a gyakorlat, melynek során az elfogató parancs alapján történt elfogást követő előállítást a Be. 117. §. szerinti előállítással azonosítja a nyomozó hatóság. A Be. 117. §-a szerinti „előállítás” és a Be.119. §-a szerinti “elfogás” esetén a „hatóság elé állítás” fogalmak téves értelmezése szokott előfordulni a nyomozó hatóságok részéről.

Az elfogató parancs alapján történő elfogás költségének megállapítása során az elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt költségelemek, illetve azok módosulása esetén a
módosított összegeket kell alkalmazni.

Eredménytelen elővezetés esetén az érintett a költségek megfizetése alól mentesíthető!

Ilyen indokolt helyzet lehet, ha az érintett elővezetésének elrendelésére, és annak megkísérlésére úgy került sor, hogy eközben az érintett az eredeti idézésre késve, de önkéntesen jelent meg és késését nem, vagy csupán késedelmesen jelezte.

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját körözik, vagy már le is tartóztatták, illetve valamilyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, valamilyen minőségben beidézték a rendőrségre, bíróságra, kérem forduljon hozzám bizalommal és azonnal vegye fel velem a kapcsolatot, kérjen konzultációs időpontot most!

Mindenre kiterjedő védekezést építünk fel az Ön érdekében, így megbízható és valós büntetőjogi védelmet nyújtok Önnek!