Óvadék

A távoltartás, illetve a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megtartását biztosító másik intézkedés az óvadék lehet. Ez a bíróság által meghatározott pénzösszeg, amelynek célja a bíróság által elrendelt távoltartás, illetve bűnügyi felügyelet magatartási szabályai megtartásának, és a terhelt eljárási cselekményeken való jelenlétének elősegítése. A terhelt vagy védője indítványozhatja, hogy a bíróság állapítsa meg az óvadék összegét, és az óvadék letétele esetére enyhébb kényszerintézkedést rendeljen el, vagy enyhébb magatartási szabályokat írjon elő.

Az óvadék tárgya pénz lehet, az óvadékot a terhelt vagy védője teheti le.

Az óvadék összege nem lehet kevesebb, mint ötszázezer forint, annak összegét a bíróság a bűncselekmény tárgyi súlya alapján, a terhelt személyi körülményeire és vagyoni helyzetére is figyelemmel állapítja meg. Az összeg megjelölése azonban nem köti a bíróságot, eltérhet tőle. Az óvadékot az óvadékot megállapító határozat véglegessé válását követően, a véglegessé válástól számított három hónapon belül lehet letenni. A letett óvadék nem vonható vissza.

Az óvadék összege a biztosítására szolgáló kényszerintézkedés megszűnésével vagy megszüntetésével visszajár. Fontos azonban, hogy amennyiben a terhelt a bíróság által számára előírt magatartási szabályokat súlyosan megszegi, illetve elérhetetlenné válik, elveszíti jogát a letett óvadék összege vonatkozásában, azaz elesik az óvadékként letett teljes összegtől.

A terhelt szabadlábra ténylegesen csak akkor kerül, ha az óvadékként megállapított összeg letétbe kerül, a köztes időre feltétlenül határozni kell az előzetes letartóztatás elrendelése tárgyában. Az óvadék engedélyezése és a terhelt szabadlábra kerülése azonban nem jelenti azt, hogy vele szemben ne lehetne alkalmazni további, az előzetes letartóztatás alternatívájaként szolgáló a megjelenését biztosító kényszerintézkedést.

Amennyiben további kérdései merültek fel az óvadékkal kapcsolatban, minél előbb kérjen konzultációs időpontot dr. Király Enikő ügyvédtől, aki korrekt tájékoztatást nyújt az eljárási jogokról és lehetőségekről, felépíti a helyzethez képest a legkedvezőbb védekezési stratégiát, melynek mentén haladva hozzásegíti Önt ahhoz, hogy az eljárás a legkedvezőbb eredménnyel zárulhasson!

Kérjen időpontot most!
0630 415 8296