Bűnügyi felügyelet

egy tartózkodásra kijelölt terület

A bűnügyi felügyelet a terhelt szabad mozgáshoz és a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza. Bűnügyi felügyelet elrendelése esetén a bíróság előírja, hogy a terhelt a számára meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül ne hagyja el, meghatározott jellegű nyilvános helyeket, nyilvános rendezvényeket vagy meghatározott közterületeket ne látogasson, illetve meghatározott időközönként és módon a rendőrségen jelentkezzen.

 

A bűnügyi felügyelet elrendelhető:

  • a terhelt jelenlétének biztosítása,
  • a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozása,
  • illetve a bűnismétlés megakadályozása érdekében.

A letartóztatás elrendelhető:

  • a terhelt jelenlétének biztosítása,
  • a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozása,
  • illetve a bűnismétlés megakadályozása érdekében, ha különösen – a bűncselekmény jellegére, a nyomozás állására és érdekeire, a terhelt személyi és családi körülményeire, a terhelt és a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személy viszonyára, a terhelt büntetőeljárás előtt és az eljárás során tanúsított magatartására tekintettel a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél távoltartással, illetve bűnügyi felügyelettel nem biztosítható.
3M™One-Piece GPS  nyomkövető

A nyomkövetőkön nem csupán a saját ingatlanban való mozgás határait, hanem egy település koordinátáit is be lehet állítani, ezen felül napirend és időkorlát is fel vezethető a rendszerbe, ha a terhelt erre a bíróságtól engedélyt kap. Így akár közlekedhet két vagy több pont között, munkába járhat és a hatóságoknál is megjelenhet.

A köznyelvben “lábbilincs” néven terjedt el az a nyomkövető eszköz, amit a rendőrség már közel 7 éve alkalmaz. A bíróság a rendőrség közreműködésével méri fel az adott terület technikai adottságait, melynek során azt kell megállapítani, hogy a nyomkövető eszköz üzemeléséhez rendelkezésre áll-e elektromos áram, van-e megfelelő térerő a GPS jel közvetítéséhez, ami ahhoz szükséges, hogy a hatóság követni tudja a bűnügyi felügyelet alatt álló személy aktuális tartózkodási helyét.

felszerelt “lábbilincs”

Amennyiben a bíróság úgy rendelkezik, hogy a bűnügyi felügyelet  magatartási szabályainak megtartását a rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel ellenőrizze, abban az esetben a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölendő ingatlan vagy egyéb helyiség szerinti illetékes rendőrkapitányság megvizsgálja, hogy

  • amennyiben az ingatlan tulajdonosa vagy önkormányzat tulajdonában álló ingatlan bérlője nem azonos a kényszerintézkedés alatt álló személlyel,
  • a tulajdonos írásban hozzájárul-e, hogy a terhelt életvitelszerűen az ingatlanban tartózkodjon,
  • az ingatlan vagy egyéb helyiség a terhelt tartózkodására alkalmas-e,
  • az ingatlanban vagy az egyéb helyiségben a technikai eszköz alkalmazásához szükséges feltételek biztosíthatóak-e.
A “lábbilincs” töltéséről a terheltnek kell gondoskodnia

A terheltnek tudomásul kell vennie azt, hogy a rendőrség a bűnügyi felügyelet tartama alatt ellenőrizni jogosult, hogy a technikai eszközt nem távolította el, vagy nem tette működésképtelenné, illetőleg, hogy azon más, a rendeltetésszerű működést befolyásoló változtatást nem végezett, mivel így az eszköz szabályellenes működésével a bűnügyi felügyelet magatartási szabályait szegi meg!

Az eszköz szabályellenes működéséből adódó jogellenes károkozásért a “lábbilincs” megrongálója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:519 § alapján helytállni tartozik. Erről egyéb iránt a Rendőrség haladéktalanul tájékoztatja a bíróságot.

Ha a bűnügyi felügyelet alatt álló terhelt a kényszerintézkedés szabályainak megszegésével más helyiségbe távozik, a megszökés ténye, illetőleg a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megsértése miatt a bíróság elrendelheti a letartóztatását.

A bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásának részletszabályait a 15/2018. (VI. 15.) IM rendelet tartalmazza.

Amennyiben a bűnügyi felügyelet elrendelésének feltételeivel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjen időpontot dr. Király Enikő büntető ügyvédtől a 0630/415-8296-os telefonszámon, aki személyes konzultáció keretében teljeskörű tájékoztatást nyújt Önnek.

dr. Király Enikő büntetőjogi védőügyvéd
https://drkiralyeniko.com/bunteto-eljarasjog/nyomkoveto-labbilincs-hazi-orizet/