Őrizet

 

Az őrizet a terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy személyi szabadságának átmeneti elvonása. Azért nevezhető átmenetinek a szabadságelvonás, mert rövid ideig, legfeljebb 72 óráig alkalmazható kényszerintézkedés, amit rendőrségi fogdában hajtanak végre. A rövid időre utal az Alaptörvény is, amikor úgy rendelkezik, hogy „a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb időn belül szabadon kell bocsátani, vagy bíróság elé kell állítani”.

A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén a terhelt, vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy őrizetét rendelheti el az alábbi esetekben:

  • tettenérés esetén, ha a tettenért személy személyazonossága nem állapítható meg,
  • ha vele szemben személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelése valószínűsíthető, vagy
  • ha a tárgyaláson rendzavarást követ el.

Az őrizet a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés tárgyában hozott döntéséig, de legfeljebb hetvenkét óráig tarthat.

Legfeljebb 72 óra áll rendelkezésre, hogy az ügyész tudomást szerezzen a nyomozó hatósági őrizetbe vételről, azt is vizsgálja, hogy fennállnak-e ténylegesen valamely bírói engedélyes kényszerintézkedés feltételei. Emellett a nyomozási bíró döntésének is bele kell férnie ebbe a határidőbe, az őrizet elrendelését megelőző hatósági fogva tartást az őrizet tartamába be kell számítani.

Amennyiben letelt az őrizet időtartama – a 72 óra -, és a bíróság nem rendelt el további kényszerintézkedést, illetőleg ha a bíróság a 72 óra letelte előtt utasítja el az ügyészség további kényszerintézkedését célzó indítványát, a terheltet szabadon kell bocsátani.

Az őrizet elrendeléséről és a fogva tartás helyéről főszabály szerint legkésőbb nyolc órán belül tájékoztatni kell a terhelt által megjelölt nagykorú személyt. Őrizetbe vétel esetén a terhelt felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermeke, illetve az általa gondozott más személy elhelyezéséről, valamint a terhelt felügyelet nélkül maradó vagyonának és lakásának biztonságba helyezéséről az őrizetet elrendelő bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság gondoskodik.

Az őrizetet elrendelő hatóság megtagadhatja a terhelt által megjelölt nagykorú személy tájékoztatását a büntetőeljárás eredményessége, vagy más személy életének, testi épségének biztosítása érdekében. Ilyen esetben biztosítani kell, hogy a terhelt más nagykorú személyt jelölhessen meg. Ha újra olyan személyt jelöl meg, akivel szemben a hatóság ismételten megtagadja a tájékoztatást, és a fogva tartásból már eltelt 8 óra, a tájékoztatás megtagadása ellen a terhelt és a védő jogorvoslattal élhet.

Amennyiben az őrizet elrendelésével, vagy más kényszerintézkedéssel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjen időpontot dr. Király Enikő büntető ügyvédtől a 0630/415-8296-os telefonszámon, aki a személyes konzultáció keretében teljeskörű tájékoztatást nyújt Önnek.

https://drkiralyeniko.com/letartoztatas/
https://drkiralyeniko.com/rabositas/