Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés

Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, minél előbb lépjen kapcsolatba dr. Király Enikő védőügyvéddel, aki tájékoztatja eljárási jogairól, helyzetéhez képest az Ön számára legkedvezőbb védekezési stratégiát épít fel, melynek mentén haladva hozzásegíti Önt ahhoz, hogy az eljárás az Önnek legkedvezőbb eredménnyel zárulhasson!

 

Lefoglalt maroklőfegyver

A bűncselekmény jogi tárgya a közbiztonság; ennek megteremtése, illetve
fenntartása pedig a társadalom kiemelt érdeke, így a cselekmény súlyos, már
alapesetben is kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel
sújtható.


A hatályos törvényi szabályozás szerint lőfegyvernek minősül a tűzfegyver, illetve az
olyan légfegyver, amely 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolatú energiájú, szilárd
anyagú lövedék kilövésére alkalmas. Lőszer pedig az olyan egybeszerelt töltény,
amely lőport, lövedéket vagy gyúelegyet tartalmaz. Ahhoz, hogy a lőfegyverrel
vagy lőszerrel visszaélés bűntette megállapítható legyen, a cselekményt
mindenképpen ezen kategóriákba tartozó tárgyra kell elkövetni.

Abban az esetben, ha például valaki egy szeméttelepen talál berozsdásodott, második világháború idején gyártott lőszert, és azt abban a tudatban tartja magánál,
hogy az már nyilván működésképtelen, tévedés miatt ezen bűncselekmény tekintetében nem büntethető.

 

Fontos, hogy a bűncselekmény csak szándékosan követhető el, az alábbi magatartások megvalósításával:

  • készítése, gyártása,
  • tartós birtokba vételére, megtartására irányuló bármely magatartás, azaz annak megszerzése,
  • lőfegyver- illetve lőszer tartása, vagyis annak birtoklása, tárolása és viselése
  • lőfegyver- illetve lőszer forgalomba hozatala, ezekkel történő kereskedés, ezek cseréje
  • lőfegyver átadása tartási engedéllyel rendelkező személy részéről az ilyen engedéllyel nem rendelkező személy részére, tartós jelleggel.

 

Kutatás során előkerült lőfegyverek

A hatályos szabályozás értelmében a kézi-, vadász- és sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiséget meg nem haladó lőszer, más lőszerhez tartozó lőszer engedély nélküli megszerzése, tartása, annak engedéllyel nem rendelkező személy részére történő átadása nem bűncselekmény. Csekély mennyiség a legfeljebb 10 lőszer.

A cselekmény akkor minősülhet súlyosabban, ha üzletszerűen, vagy bűnszervezetben követik el, ezen esetekben a büntetési tétel öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Privilegizált esetnek minősül, amikor valaki az engedéllyel tartott kézilőfegyverét, vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét, illetve az ahhoz tartozó lőszert bejelentés nélkül az ország területére behozza, onnan kiviszi, vagy azon átszállítja. Ezen cselekmény büntetési tétele két évig terjedő szabadságvesztés lehet.

A törvény a bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet is büntetni rendeli: három évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel.

Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel kapcsolatban kérdezze a büntető ügyvédet!
Hívjon! Tel.: 06304158296

A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés hatályos szabályozása a Btk.-ban:

325. § (1) Aki

a) lőfegyvert engedély nélkül megszerez vagy tart,

b) lőfegyvert engedély nélkül készít vagy forgalomba hoz,

c) lőfegyvert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,

d) a lőfegyver készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi,

e) engedéllyel tartott lőfegyverét engedéllyel nem rendelkezőnek átadja,

bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki

a) kézilőfegyverhez, vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiséget meghaladó vagy más lőfegyverhez tartozó lőszert engedély nélkül megszerez vagy tart,

b) lőszert engedély nélkül készít vagy forgalomba hoz,

c) lőszert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,

d) a lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi,

e) az engedéllyel tartott kézilőfegyveréhez, vadászlőfegyveréhez vagy sportlőfegyveréhez tartozó, csekély mennyiséget meghaladó vagy más lőfegyverhez tartozó lőszert engedéllyel nem rendelkezőnek átad.

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.

(4) Aki az engedéllyel tartott kézilőfegyverét, vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét, illetve az ahhoz tartozó lőszert bejelentés nélkül az ország területére behozza, onnan kiviszi, vagy azon átszállítja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (6) E § alkalmazásában csekély mennyiség a legfeljebb tíz darab lőszer.

A lőfegyver használatának bizonyítása

A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűncselekmény nyomozásakor a hatóságok a feltételezett elkövető lövő kézét is vizsgálják. A mikroméretű lőmaradványok rögzítése speciális mintavevővel történik, a lőmaradvány meghatározására laboratóriumi GSR (GunShot Residue) vizsgálattal történik.

 

GSR (GunShot Residue)

A lőfegyver azonosítása

  • Kilőtt lövedék esetén: az ormózat dinamikus nyomai alapján, ha a fegyver huzagolt volt és a lövedéknek maradtak ép részei
  • Lőszerhüvely esetén: fegyver működési nyomok alapján –  tár fala, tárajkak, csőfar, zár homlokfala, töltényűr fala, ütőszeg csúcsa, hüvelyvonó, hüvelykivető, töltő-ürítő nyílás széle
  • Egyedi azonosító jel alapján: fegyver szám vagy alkatrész szám
  • Különös ismertető jel alapján: egyedi kialakítás, egyedi díszítés, egyedi átalakítás, sérülés, kopás, karcolódás

A büntetőeljárás során a fegyverszakértő az alábbi kérdésekre tud válaszolni:

1. A vizsgált fegyver lőfegyvernek, a töltények lőszernek tekintendők-e?

2. A fegyver üzemképes, lövés leadására, a csőfuratából kilőtt lövedék emberélet kioltására alkalmas-e?

3. Történt-e lövés a fegyver
csőfuratából?

4. A fegyver eredeti gyári állapotú, vagy azon végeztek-e házilagos átalakítást?

5. A fegyver korábban
hatástalanítva volt-e?

6. A töltények üzemképesek-e, a
lefoglalt fegyverben működtethetők-e?

7. Az elsütött töltényhüvely, vagy kilőtt lövedék milyen kaliberjelű lőszer tartozéka volt?

8. A töltényhüvely és lövedék
korábban képezhettek-e egyazon lőszert?

9. A lefoglalt lövedéket és töltényhüvelyt a vizsgált fegyverből lőtték ki?

10. Milyen irányból és távolságból érte a lövés a tárgyat, személyt, stb.?

11. Az NSZKK ismeretlen tetteses gyűjteményében található-e olyan lövedék, illetve töltény-hüvely, melyet a lefoglalt fegyverekből lőttek ki, illetve abban működtettek?

12. A töltények gyári állapotúak, vagy azokat házilag újratöltötték-e, működtették-e?

Amennyiben Önt, vagy hozzátartozóját lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, illetve valamilyen minőségben beidézték a rendőrségre, bíróságra, kérem forduljon hozzám bizalommal és azonnal vegye fel velem a kapcsolatot, kérjen konzultációs időpontot most!

Mindenre kiterjedő védekezést építünk fel az Ön érdekében, így megbízható és valós büntetőjogi védelmet nyújtok Önnek!

Minél hamarabb legyen tisztában az eljárásjogi lehetőségeivel kapcsolatban! Ha büntetőeljárást indítottak Ön ellen, gyanúsítottá vált, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt, keressen!

Hívjon most! 0630/415-8296