A Cannabis THC tartalom meghatározási kérdései

A Cannabis THC tartalom meghatározási kérdései

A témában végzett kutatási adatok szerint a 18–64 éves népességben minden tizedik, a 18–34 éves fiatal felnőtt populációban csaknem minden ötödik személy fogyasztott az élete során valamilyen kábítószert, a felnőtt népesség többsége marihuánát vagy hasist próbálták ki.

Vannak olyan növények, amelyek, illetve melyek részei (termése, levelei stb.) szerepelnek a kábítószerek jegyzékén, és jelentősebb feldolgozás nélkül felhasználhatók kábítószerként. Abban az esetben, amikor a nyomozó hatóság valamely eljárási cselekménye során kannabisz növény egyedeket foglal le, elengedhetetlen annak kábítószer hatóanyag-tartalmának meghatározása.

A vonatkozó kormányrendelet szerint kannabisz növény minden Cannabis nemzetséghez tartozó növény. A kannabinoid vegyületeket tartalmazó, zöld színű növényi anyagok (ágvégződés, törmelék) közismert neve marihuána.

A jelenlegi szabályozás szerint a kábítószer csekély mennyiségű, ha tetrahidrokannabinol (THC) esetén a tiszta és sav formában együttesen jelenlévő THC-tartalom (totál THC) a 6 gramm mennyiséget nem haladja meg

Magyarországon kormányrendelet szabályozza a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjét, mely szerint az alacsony THC tartalmú kender olyan, a cannabis sativa L fajhoz tartozó a rost- és magkender fajta, amelynek tetrahidrokannabinol (THC) tartalma ténylegesen a növény légszáraz állapotú, gyökérzettől és száraktól mentes homogenizált részében nem éri el a 0,2 %-ot.

Kábítószer birtoklásnak minősülhet, ha valaki otthon kialakított kiskertjében termel kannabisz növényt. Rendőri intézkedéskor a szemle keretében egy botanikus szakértő megállapítja, hogy a lefoglalt növényegyedek kannabisz növények, ilyenkor ezekből a helyszínen reprezentatív mintát biztosít a tiszta hatóanyag-tartalom meghatározása céljából. Kábítószer-termesztés (birtoklás) esetén kizárólag a növényi egyedek száma alapján kell megállapítani a mennyiségi értékhatárt.

A botanikus szakértő a közvetlen vizuális megfigyelésen alapuló vizsgálatakor morfológiai elemzést végez. Feladatai körébe tartozik a vizsgát növények állapotának minőségi és mennyiségi jellemzése, taxonómiai besorolása és annak megállapítása, hogy kábítószer hatóanyagot a növény csoport tartalmazhat.

kannabisz növények

Ugyanakkor annak kémiai vizsgálata, hogy a lefoglalt kender alacsony THC tartalmú kendernek tekinthető-e, a vegyészszakértő feladata.

A bűnügyi technikus, vagy a nyomozó a kábítószer gyanúját keltő anyagot a lefoglalást szenvedő jelenlétében kell hogy becsomagolja és lezárja. Ezt a folyamatot jegyzőkönyvbe rögzíti, hogy a későbbiek során az eljárás törvényességével, a lefoglalt anyag mennyiségével és minőségével kapcsolatban kétség ne merülhessen fel.

A helyszíni szemlén a növényegyedeket a csomagolás előtt a talajtól gyökérzettel együtt választják el annak érdekében, hogy a szakértői vizsgálat során megállapítható legyen, hogy a növény magról került-e szaporításra vagy klónozással állították-e elő. Ebből a termesztésre következtethet a hatóság.

Egy kanabisz ültetvényen foganatosított szemle során – a botanikus szakértő útmutatása mellett – minden azonos fejlődési fokú csoportba tartozó növényből reprezentatív mintát biztosítanak. Ezt csak akkor szállítják vegyész szakértőhöz, ha egész növényegyed vizsgálatát igénylő újabb szakkérdés merül fel, pl. azt is a hatóság feladata megállapítani, hogy a lefoglalt növényegyedek alacsony THC tartalmú kendernek minősülnek-e.

A botanikus szakértő által minden azonos fejlődési fokú csoportba tartozó növényekből biztosított reprezentatív mintát a vegyésszakértőhöz szállít annak megállapítása céljából, hogy mekkora annak tetrahidrocannabinol (totál-THC) tartalma.

Kutat, vagy szemlét tart a rendőrség a házamban

Minden olyan nyomozati cselekmény során, amelyen a gyanúsított jelen van, joga van tájékoztatást kapni a legfontosabb jogairól és kötelezettségeiről. A figyelmeztetésről és a terhelt erre adott válaszáról jegyzőkönyv készül, ha ezt a nyomozó hatóság elmulasztja, a későbbiekben nem használható fel bizonyítékként a vallomása.

Az eljárás során a hatóság tagjainak tájékoztatni kell a terheltet arról is, hogy megilleti őt a védelem joga, tehát saját maga dönthet arról, hogy ki legyen a kábítószeres ügye miatt az ügyvédje, de védő kirendelését is kérheti.

Ha tapasztalt védőügyvédre van szüksége, kérjen konzultációs időpontot annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a jogi lehetőségeiről! Késlekedés nélkül vegye fel a kapcsolatot dr. Király Enikő ügyvéddel, hívja most a 0630-4158296 telefonszámot!

Sok esetben előfordul, hogy a terhelt arra hivatkozik, hogy a kannabiszt saját fogyasztásra termesztette. “Saját használatára” történik a kábítószer termesztése, ha azt kizárólag maga kívánja elfogyasztani. Azonban ha a fogyasztáson felül alapeseti, vagy jelentős, vagy különösen jelentős mennyiségre követ el súlyosabb bűncselekményt, a fogyasztói pozícióját elveszíti és a súlyosabb elkövetői magatartásba beolvad a kábítószer-fogyasztás.

A kábítószerrel kereskedés magában foglal bármilyen tevékenységet, amely elősegíti a kábítószer eljuttatását a viszonteladóhoz, illetve a fogyasztóhoz, így pl. a kábítószer csomagolását, tárolását, szállítását, elosztását.

A büntethetőséget megszüntető ok elengedhetetlen feltétele, hogy az elkövető saját használatra termesztette a kannabiszt, de ez nem alkalmazható annak a javára, aki azt más részére is termeszti, vagy másnak kínálja, átadja, illetve azt forgalomba hozza, azzal kereskedik..

Mennyiségi limitek

A „hagyományos kábítószerként” (kannabisz, LSD, heroin, amfetamin, stb.) tiltólistára került anyagok esetében a törvény pontos mennyiségi határokat szab meg a tiszta hatóanyag-tartalom alapján arra, hogy mi szerint határozzák meg a csekély, a jelentős és a különösen jelentős mennyiségeket. Az NSZKK ezeknek a mennyiség határoknak megfelelő feketepiaci kábítószer-készítmények mennyiségének meghatározásához közzétett egy segéd táblázatot is.

A kábítószer mennyiségének fogalma Cannabis esetében

A Btk. 461. § (1) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta és savformában együttesen jelen levő THC-tartalom (totálTHC) a 6 gramm mennyiséget nem haladja meg.

A kábítószer csekély mennyiségű, ha kannabisz növény esetén a növény egyedek száma legfeljebb öt.

A kábítószer jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzoros, különösen jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának kétszázszoros mértékét meghaladja.

A lefoglalt kábítószerekből mért THC mennyisége

A lefoglalt kábítószerekből mért tiszta THC mennyiségéhez hozzáadva a sav formában lévő THC mennyiségét kapható meg a totál-THC tartalom. Ebből adódóan az anyagban lévő totál THC tartalom nem lehet kisebb, mint a mért tiszta THC mennyisége.

6 és 20 gramm közé eső tiszta THC tartalom esetén a totál-THC tartalom sem lehet 6 gramm alatti, azaz csekély mennyiségű. 120 gramm feletti tiszta THC tartalom esetén a totál-THC mennyisége sem lehet 120 gramm, azaz a jelentős mennyiséget el nem érő érték. Összességében tehát 6-20 gramm közötti, illetve 120 gramm feletti, méréssel meghatározott tiszta THC tartalom esetén a cselekmény nem bírálható el enyhébben. Mivel a kender eredetű kábítószerekben a totál-THC tartalom – az anyagban lejátszódó természetes folyamatok következtében – az idő múlásával lassan csökken, a lefoglaláskori totál-THC tartalom legalább annyi lehetett, mint a vizsgálat időpontjában mért érték.

A totál-THC tartalom folyamatos csökkenése következtében, a lefoglalás után több évvel mért totál-THC tartalom jelentően alacsonyabb is lehet, mint a cselekmény idején.

Ilyen esetekben, a lefoglaláskori totál-THC tartalom pontos értéke nem állapítható meg, mivel a lejátszódó folyamatok sebessége nagymértékben függ az anyag állapotától és tárolási körülményeitől (hőmérséklet, hőhatás, az aprítottság mértéke, fény, páratartalom, csomagolás módja, a növényi anyag nedvességtartalma, stb.).

 

Vizeletminta vizsgálatok

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása során a gyanúsítottaktól vizeletmintákat biztosítanak, amit toxikológiai vizsgálatnak vetnek alá. A szakértő azt tudja megállapítani, hogy a vizeletben milyen főbb kábítószerek, pszichotróp és pszichoaktív anyagok és annak származékai vannak jelen.

A kábítószerek kimutathatósága számos paramétertől függ. Egyebek mellett a kábítószer fajtája, a hatóanyag koncentrációja, a fogyasztás gyakorisága, a genetikai különbözőségek, a szer átalakulása a szervezetben, ezek mind befolyásolják azt az időt, ami alatt az esetleg fogyasztott kábítószer kiürül a szervezetből és a koncentrációja a kimutathatóság alá csökken. Laboratóriumi vizsgálattal nem lehet megállapítani, hogy valaki időnkénti kábítószer élvező, vagy esetleg rendszeres fogyasztó.

Jogi védelem

Napjainkban kimagasló büntetési tétellel fenyegetett bűncselekmény a kábítószer-kereskedelem, ügyvéd segítsége elengedhetetlen az eljárás során.

Fontos tudni, hogy csak ezen a területen, tehát kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekben ügyvédként eljárt, nagy tapasztalatokkal rendelkező büntető ügyvéd tudja hatékonyan képviselni a terheltet, hiszen némely minősítés esetében akár életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet a bíróság ítélete.

Amennyiben hozzátartozóját eljárás alá vonták, letartóztatták, vagy valamilyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, illetve valamilyen minőségben beidézték a rendőrségre, bíróságra, akkor forduljon bizalommal dr. Király Enikő védőügyvédhez, kérjen konzultációs időpontot most!

tel.: 0630-415-8296

Kapcsolódó anyagok:

https://drkiralyeniko.com/buntetojog/kiemelt-szakteruletek/kabitoszer-kereskedelem/
/kulcsszavak: cannabis, kannabisz ültetvény, hatóanyag tartalmom, THC tartalom, kábítószer ügyvéd, kábítószer kereskedelem ügyvéd, kabitoszer ugyved, kábítószer miatt letartóztatás, ügyvéd azonnal, bódult állapot, ügyvédi segítség, dr. király enikő kábítószer ügyvéd/

Minél hamarabb legyen tisztában az eljárásjogi lehetőségeivel kapcsolatban! Ha büntetőeljárást indítottak Ön ellen, gyanúsítottá vált, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt, keressen!

Hívjon most! 0630/415-8296