Kábítószer-kereskedelem

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját kábítószer-kereskedelem elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, esetleg hozzátartozóját őrizetbe is vette a hatóság kábítószer-kereskedelem elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, minél előbb lépjen kapcsolatba dr. Király Enikő védőügyvéddel, aki tájékoztatja eljárási jogairól, helyzetéhez képest az Ön számára legkedvezőbb védekezési stratégiát épít fel, melynek mentén haladva hozzásegíti Önt ahhoz, hogy az eljárás az Önnek legkedvezőbb eredménnyel zárulhasson!

Lefoglalt bűnjelek, kábítószer, fegyver

A hatályos büntetőjogi kódex az egészséget veszélyeztető bűncselekményekről szóló fejezetében szabályozza többek között a kábítószer birtoklása, a kóros szenvedélykeltés, a kábítószer készítésének elősegítése, a kábítószer-prekurzorral visszaélés, az új pszichoaktív anyaggal visszaélés tényállásai mellett a kábítószer-kereskedelem bűntettét is. /kábítószer ügyvéd/

Napjainkban köztudomású a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elszaporodottsága, azonban gyakorló büntetőjogászként azt tapasztalom, hogy a kábítószer-kereskedelem miatt elfogott, annak elkövetésével meggyanúsított személyek nincsenek tisztában azzal, hogy a bűncselekmény bizonyítottsága esetén milyen súlyos, adott esetben akár életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabásával is szembe kell nézniük.

A gyakorlat, napi tapasztalat azt mutatja, hogy a kábítószer-kereskedelem elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek vonatkozásában szinte kivetél nélkül sor kerül őrizetbe vételre, majd letartóztatásuk indítványozására. Tekintettel arra is, hogy általánosságban ezen bűncselekmények elkövetése nem egyetlen elkövetési magatartás egyszeri kifejtése útján és egyetlen elkövető részéről valósul meg, a legtöbb esetben a bíróság helyt is ad az ügyészi indítványnak és elrendeli a terhelt letartóztatását.

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját valamilyen minőségben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt beidézték a rendőrségre, kérem forduljon hozzám bizalommal és kérjen konzultációs időpontot most!

Hívjon! Tel.: 06 30 415 8296

Egy egyszerű példa: a terheltek a nyomozás adatai szerint több személy részére több alkalommal is adtak át kábítószert. Ez magában hordozhatja annak a lehetőségét, hogy a terheltek a még ki nem hallgatott tanúkat megkísérelnék befolyásolni, a hatóság által még fel nem tárt bizonyítékot semmisítenének meg, vagy rejtenének el, összebeszélnének a hatóság előtt még nem ismert társaikkal, esetleg a szoros családi, az országhoz más ok miatti kötődésük hiánya okán a hosszabb tartamú büntetéstől való félelmük miatt megszöknének, elrejtőznének… stb. Ezek a körülmények pedig a kialakult bírói gyakorlat tükrében mind arra utalnak, hogy a büntetőeljárás sikeres lefolytatásához más alternatíva, enyhébb kényszerintézkedés lehetősége, mint letartóztatás elrendelése, egyszerűen nem áll fenn.

A kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek vonatkozásában elfogásukat, a bűncselekménnyel történő gyanúsításukat megelőzően nem ritka az úgynevezett előkészítő eljárás keretében történő leplezett eszközök (pl. lehallgatás) alkalmazása a hatóság részéről. Ilyen módon a nyomozó hatóság sokszor jóval többet tud, mint amit a terhelt feltételez. A kábítószer-kereskedelemmel összefüggő eljárások összetett jellege talán minden más bűncselekményt megelőzően indokolja a védő részvételét, védekezési stratégia felépítését már az első gyanúsítotti kihallgatás alkalmával.

A bűncselekmény elkövetési tárgya a kábítószer. Kábítószernek minősülnek a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott anyagok, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében és az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 2. számú mellékletében meghatározott pszichotróp anyagok. Ide tartoznak pl.: a hasis, a marihuána, az ópium, a heroin, az amfetamin, az MDMA, a kokain és a GBH is.

A kábítószer-kereskedelem jogi minősítésének megállapítása szempontjából jelentősége van a cselekménnyel összefüggésbe hozható kábítószer mennyiségének, nem mindegy tehát, hogy csekély, jelentős vagy különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelmet ró-e a hatóság a gyanúsított, illetőleg a vádlott terhére. Amennyiben a kábítószer lefoglalás folytán a hatóság rendelkezésére áll, a mennyiség megállapítása igazságügyi vegyész szakértő által, a kábítószer tiszta hatóanyag-tartalmát figyelembe véve történik. Elképzelhető azonban olyan eset is, amikor a bűncselekménnyel érintett kábítószer lefoglalására nincs lehetőség, ilyen esetben a mennyiség meghatározása a bíróság feladata.

A kábítószer-kereskedelem elkövetési magatartásai közé tartozik a kábítószer

 • kínálása (más személy kábítószer átvételére történő eredménytelen felhívása),
 • átadása (kábítószer más személy részére történő birtokba adása),
 • forgalomba hozatala (több személy részére akár ingyenes, akár ellenérték fejében kábítószer több személy részére történő juttatása),
 • az azzal való kereskedés (közreműködés kábítószer forgalmazásában, haszonszerzésre törekedve).

Kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklás, bódult állapotban elkövetett járművezetés vagy más kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel érintett eljárás esetén kérjen konzultációs időpontot Dr. Király Enikő védőügyvédtől!

Hívjon most! +36 (30) 415-8296

kábítószer birtoklás, kábítószer lefoglalása

A kábítószer-kereskedelem szabályozása a jelenleg hatályos Btk.-ban:

176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

a) bűnszövetségben,

b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy

c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében követik el.

(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt   jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(5) Aki csekély mennyiségű kábítószert kínál vagy átad,

a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig,

b) a (2) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott esetben egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) Aki

a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, három évig,

b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

177. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad,

b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert

ca) kínál, átad,

cb) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

a) jelentős mennyiségű kábítószerre,

b) bűnszövetségben,

c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva

 követik el.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez     anyagi eszközöket szolgáltat.

(4) Aki az (1) bekezdés a) vagy ca) pontjában meghatározott bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követi el, egy évtől öt évig, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva történő elkövetés esetén két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A kábítószer sorsa a büntetőeljárás során

Elsősorban azt a személyt, akinél kábítószer gyanúját keltő anyagot talál a rendőr, őt elfogja és előállítja. Abban az esetben, ha a megtalált kábítószer gyanúját keltő anyag szemmel láthatóan csekély mennyiségű, azt az előállítottal együtt a rendőrkapitányságra beszállítja, és az előállításról készült jelentésen feltünteti a mennyiségét és fajtáját. Abban az esetben, ha a rendőr nagyobb mennyiségű kábítószer gyanúját keltő anyagot talál, azt helyszíni szemle keretében foglalja le.

A kannabisz, illetőleg más kábítószer-növényi egyedek lefoglalása esetén a növényegyedek fajta és tőszám meghatározása céljából a Be. 99. §-ának (1) bekezdése alapján igazságügyi botanikus szakértőt rendelnek ki. A szakértő a helyszínen minden azonos fejlődési fokú csoportba tartozó növényből reprezentatív mintát biztosít. Erre azért van szükség, hogy megállapítható legyen fejlődési fokonként összesen mennyi növényegyed került lefoglalásra, és a minta, valamint az egész ültetvény tiszta hatóanyag tartalma szakértő által megállapítható legyen.

A kábítószert, valamint a kábítószer-prekurzort a rendőrségnek raktárba kell szállítani, és ott a megsemmisítés helyére történő szállításig meg kell őriznie.

A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények nyomozása során a nyomozóhatóságok a lefoglalt és azonosítható módon csomagolt kábítószer gyanúját keltő anyagot legkésőbb a lefoglalás napját követő munkanapon szakértőhöz kell szállítania.

A kábítószervizsgáló szakterület szakértő többek között az alábbi hatósági kérdésekre tudnak válaszolni:

 • A lefoglalt anyag(ok) tartalmaznak-e a Btk. 459.§ (1) 18., 183.§ (3) és 184/D.§ (1) szerint kábítószernek, kábítószer-prekurzornak vagy új pszichoaktív anyagnak minősülő komponenst?
 • Ha a lefoglalt anyag tartalmaz kábítószert vagy új pszichoaktív anyagot, mennyi annak a tiszta hatóanyagtartalma?

Ante Mortem Analitikai Osztály által vizsgált minták esetében:

 • A vizsgált személytől egységdobozba levett vizeletmintából kimutatható-e kábítószer, új pszichoaktív anyag, vagy ezek bomlásterméke?
 • Amennyiben igen, azt milyen koncentrációban tartalmazza a minta, és bomlástermék esetén milyen kábítószer vagy új pszichoaktív anyag fogyasztásából származhat?
 • A kimutatott hatóanyag kábítószernek / új pszichoaktív anyagnak minősül-e?
 • Nevezett személy vizelet- és vérmintájában kimutatható-e vezetési képességre hátrányosan ható szer (kábító hatású anyag), gyógyszer jelenléte?
 • Nevezett vizeletében és vérében bódultságot okozó, cselekvőképességére hátrányosan ható szer jelenléte kimutatható-e?
 • Amennyiben igen, akkor milyen hatóanyag, milyen koncentrációban van jelen a mintában, illetve az büntetőjogi értelemben illegális hatóanyag-e?

/A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról a 26/2009. (OT 15.) ORFK utasítás rendelkezései szólnak./

kábítószer kereskedelem miatt őrizetbe vétel, letartóztatás

Vagyon-visszaszerzés kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárások során

A hatóságoknak az eljárása során az elkövetők felderítése mellett az is feladatuk, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmeket, egyéb javakat feltérképezzék a kármegtérülés érdekében, valamint a pénzek lefoglalásával anyagilag is meggyengítsék a bűnszervezeteket, bűnözői csoportokat.

A rendőrség nyomozó hatóságai arra törekednek, hogy a vagyon elleni, valamint más, jelentős anyagi hasznot ígérő bűncselekmények felderítése, nyomozása és bizonyítása során felkutassák a bűncselekmény elkövetéséből származó vagyoni előnyt, valamint felkutassák az elkövetők vagyoni helyzetét. Az ezzel összefüggő feladatok végrehajtására kiadták a 45/2010. (OT 25.) ORFK utasítást.

Korábban a vagyonvisszaszerzés elsősorban gazdasági bűncselekmények kapcsán valósult meg, mára már a kábítószerrel kapcsolatos és vagyon elleni bűnözés bomlasztásának hatékony eszközévé vált. 2019-ben a kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárásokban 776983753 forint, az új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos esetekben 77046978 forint visszaszerzése valósult meg.

Az eljárások során nem csupán készpénzt, valutát, vagy nagy értékű gépjárműveket, hanem akár szállodát, dematerializált milliárdos értékpapír-portfóliót és többfajta kriptovalutát is zár alá vettek már.

Az emberek inkább börtönbe vonulnak és megtartják a pénzt, minthogy szabadságukat a pénz nélkül őrizzék meg.” (Gaspare Mutolo)

Ha kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel gyanúsítják, vádolják, döntő fontosságú, hogy a lehető leghamarabb beszéljen egy tapasztalt védőügyvéddel! Telefonszám: 06304158296.

Dr. Király Enikő büntető ügyvéd megérti ezen eljárások érzékeny jellegét és keményen dolgozik annak érdekében, hogy ügyfelei a lehető legjobb képviseletben részesüljenek.

Kérem forduljon hozzám bizalommal és vegye fel velem a kapcsolatot, kérjen konzultációs időpontot most! Mindenre kiterjedő védekezést építünk fel az Ön érdekében, így megbízható és valós büntetőjogi védelmet nyújtok Önnek!

Kapcsolódó anyagok:

Telefon: 06304158296
dr. Király Enikő

Tapasztalt ügyvéd a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények terén

Kábítószer birtoklással, kábítószer (drog) terjesztéssel, kereskedelemmel kapcsolatos ügyében már a gyanúsítotti kihallgatását megelőzően feltétlenül keresse fel irodánkat a 0630 415 8296-os telefonszámon!

/kulcsszavak: kábítószer ügyvéd, kábítószer kereskedelem ügyvéd, kabitoszer ugyved, kábítószer birtoklás, kábítószer miatt letartóztatás, ügyvéd azonnal, bódult állapot, ügyvédi segítség/

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás