Hasznos tanácsok kihallgatásra, bírósági tárgyalásra gyanúsítottként idézettek részére

A képhez tartozó alt jellemző üres; ikon-jogi-tanács-király-enikő.jpg a fájlnév

Ügyvédi munkám ellátása során gyakran teszik fel a kérdést Ügyfeleim, hogy mire számíthatnak a nyomozó hatóságoknál a kihallgató szobákban, illetve mi történik majd bent a bírósági tárgyalóteremben, milyen a megfelelő öltözet és viselkedés egy-egy eljárási cselekmény alkalmával.

Éppen ezért szeretnék Ügyfeleimnek egy rövid tájékoztatást adni arról – amennyiben valamelyik hatóságtól, bíróságtól idézést kapnak (akár gyanúsított vagy vádlott, akár tanú minőségben) -, hogy a kihallgatáson, illetve a tárgyaláson mire számíthatnak, mik az alapvető szabályok és kötelezettségek, továbbá, hogy milyen hátránnyal kell számolnia annak, aki ezen szabályokat megszegi, kötelezettségét elmulasztja. Mindezek ismeretében felkészülten és magabiztosabban jelenhetnek meg az idéző hatóság vagy bíróság előtt .

IDÉZÉS

A képhez tartozó alt jellemző üres; levél-enikőnek.jpg a fájlnév

Amennyiben Önt idézés formájában (postai úton, akár telefonon) tájékoztatták kihallgatása, bírósági előkészítő ülés vagy tárgyalás időpontjáról, akkor azon köteles megjelenni. Akit értesítés keretében hívnak fel bármely eljárási cselekmény időpontjára, annak a jelenléte nem kötelező, de lehetősége van arra, hogy azon részt vegyen.

A bírósági szakban sokszor előfordul, hogy idézést, értesítést nem kapott hozzátartozók vagy barátok a nyilvános tárgyaláson megjelennek, mert annak menetét szeretnék figyelemmel kísérni; alapvetően erre lehetőség van, hallgatóságként a tárgyaláson részt vehet bárki. Fontos azonban ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy amennyiben várható, hogy a megjelent személyt a bíróság a későbbiekben esetleg tanúként kihallgatja, úgy ennek megtörténtéig a tárgyaláson ő nem vehet részt.

rendőrségi kihallgató szoba (távkihallgató)

Idézettként ajánlott magunkkal vinni a kapott idézést a hatóság, bíróság előtt történő megjelenése alkalmával, annak birtokában könnyebben kaphatunk útba igazítást, amennyiben az szükséges. Az épületbe történő érkezéskor igazolnia kell a személyazonosságát, ezért vagy a személyazonosító igazolványát (útlevelét, járművezetői engedélyét), illetve lakcímkártyáját feltétlenül vigye magával.

A képhez tartozó alt jellemző üres; bírósái-biztonsági-őrség.jpg a fájlnév
bírósági detektoros kapu

Az épületbe való belépéskor mindenki biztonsági ellenőrzésen, fémdetektoros vizsgálaton, csomag és ruházat átvizsgáláson esik át.

A bíróságra, ügyészségre, rendőrségre közbiztonságra különösen veszélyes vagy rendbontásra alkalmas eszközöket (pl. lőfegyvert, kést, szúró-vágó eszközt) tilos bevinni, így indulás előtt mindenképpen érdemes az ilyennek is minősíthető tárgyakat a táskából, zsebből kipakolva, és azokat hátrahagyva érkezni a hatóság, bíróság épületébe.

MEGJELENÉS

Nem létezik külön öltözködési előírás az épületbe történő belépéshez, de tiszteljük meg az eljárás résztvevőit és a bíróságot azzal, hogy a tárgyalás méltóságához illő, tiszta, rendezett öltözetben jelenünk meg!

A tárgyalásra, kihallgatásra az idézésben, értesítésben megjelölt időpont előtt néhány perccel már – lehetőség szerint ügyvédjével együtt – célszerű megérkezni, hogy késésünkkel ne akadályozzuk a pontos kezdést, mivel az akár az egész hivatali munkanap időbeosztására kihatással lehet.

Ha várakoznia szükséges, akkor közben az irodákban, tárgyalóteremben folyó munkát ne zavarja meg. Előre készítse ki a személyi igazolványát, és a tárgyalóterembe csak akkor lépjen be, ha Önt név szerint szólítják.

A képhez tartozó alt jellemző üres; ikon-idő-király-enikő.jpg a fájlnév

A mai közlekedési viszonyokra tekintettel legjobb szándékunk ellenére is, időben történő indulás esetén is előfordulhat, hogy elkésünk, vagy valamiféle előre nem várt, komoly és halasztást nem tűrő körülmény (pl. megbetegedés) miatt a tárgyalást vagy kihallgatást elmulasztani kényszerülünk.

Amennyiben ez a helyzet állna elő és van rá módja, akkor telefonon keresztül előzetesen és haladéktalanul jelezze a várható késést vagy távolmaradást az ügyvédjének és a hatóságnak, bíróságnak is! Ha önhibáján kívül késett el, vagy mulasztja el a határnapot, indokait igazolási kérelemben adhatja majd elő.

A képhez tartozó alt jellemző üres; ikon-felkiáltó-végleges-enikő.jpg a fájlnév

Fontos tudnia, hogy a hatóságnak, bíróságnak joga van az Ön előállításához, illetve elővezetéséhez. Azért is kiemelt jelentőségű az a szabály, hogy a lakóhelyében bekövetkező változást három munkanapon belül az eljárást lefolytató szerv részére jelentse be, illetve jelölje meg azt a pontos címet, ahol a postai küldeményeket átveszi, mert ezáltal garantált, hogy Ön a hatóság részéről utolérhető és ténylegesen idézhető legyen.

Ezek hiányában előfordulhat, hogy a hivatalos irat átvételére nem lesz lehetősége, így az idézésben megjelölt időpontra nem jelenik meg, amit a hatóságok úgy értékelhetnek, hogy Ön ismeretlen helyen van, a bejelentett lakóhelyén nem tartózkodik. Ebből komoly, az Ön számára kedvezőtlen következmények adódhatnak: adott esetben akár elfogatóparancs kibocsátására is sor kerülhet Önnel szemben, amely – elfogása esetén – őrizetbe vételéhez vezet, azt követően pedig letartóztatásához is vezethet.

A TÁRGYALÓTEREMBEN

A képhez tartozó alt jellemző üres; ikon-tárgyalóterem-király-enikő.jpg a fájlnév

Mobiltelefonját kapcsolja ki, vagy némítsa le, mielőtt a tárgyalóterembe vagy más hatóság hivatalos helyiségébe belépne. Ott minden jelenlévőnek előre meghatározott helye van, amit a hatóság tagja, illetve a bíró útmutatásának megfelelően foglaljon el.

A tárgyalóteremben a tárgyalás méltóságához illően, a bíró útmutatásának megfelelően kell viselkedni, nyilatkoznia csak akkor szabad, ha a bírótól szót kap! A tárgyalás menetébe közbeszólni, engedély nélkül felszólalni nem lehet, még akkor sem, ha úgy is érzi, hogy az elhangzottak ellentétesek az Ön álláspontjával vagy érdekével. Amikor eljön az ideje, a hatóság eljáró tagja, az ügyész vagy a bíró lehetőséget biztosít arra, hogy észrevételét megtegye.

A képhez tartozó alt jellemző üres; tárgyalóterem-király-enikő-ügyvéd.jpg a fájlnév
Tárgyalóterem

Amikor Ön a bíróságtól szót kap, akkor felállva tegye meg a nyilatkozatát, de jelezheti ha ebben egy esetleges egészségügyi probléma megakadályozná. Ide tartozik az is, hogy ételt vagy italt fogyasztani a tárgyalóteremben kizárólag egészségügyi okból, bírói engedéllyel szabad.

A tárgyalás rendjét és méltóságát zavaró magatartás, közbeszólás esetén a bíróság a rendzavaró személyt pénzbírsággal sújthatja, vagy a tárgyalóteremből kiutasíthatja.

A tárgyalóteremből, bíróság, hatóság épületéből eltávozni csak a bíró, illetve a hatóság eljáró tagjának engedélyével szabad. Fontos, hogy mikor az ítélethirdetésre kerül sor, azt felállva kell meghallgatni. A nyilvános tárgyaláson kép- és hangfelvételt kizárólag az arra jogosultak, a bíró engedélyével készíthetnek.

A képhez tartozó alt jellemző üres; paragrafusok-király-enikő.jpg a fájlnév

JOGI SEGÍTSÉG ÖNNEK

A képhez tartozó alt jellemző üres; kiraly-eniko-lawyer-legal-sevice.jpg a fájlnév

Amennyiben gyanúsítottként idézték, célszerű mielőbb felvennie a kapcsolatot büntetőjogi védőügyvéddel, aki felvilágosítja Önt a terhelt kötelességei és a terheltet megillető jogok gyakorlásának menetéről és lehetőségéről a büntetőeljárás során, továbbá kijelölhetik védekezése alapvető irányvonalát már első meghallgatása előtt, amely az eljárás befejezésére is komoly, az Ön szempontjából kedvező kihatással lehet.

A Covid-19 vírusjárvány miatt a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletnek a Be.-t érintő kihallgatásra vonatkozó rendelkezései

A Rendelet 44. §-a értelmében a Be. rendelkezéseit a Rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Tekintettel arra, hogy az új koronavírus miatti veszélyhelyzet jelentősen megnehezíti a büntetőeljárásban való személyes részvételt, a Rendelet elsősorban a hatóságok és a résztvevők részéről is a minimálisra csökkenti a kötelező részvétel szabályait.

A tanúk tárgyalásra való idézését a veszélyhelyzet idején lehetőleg mellőzni kell. Ennek érdekében lehetőség van

– a tanúnak az eljárás során korábban tett vallomása lényegének ismertetésére vagy felolvasására,

– az eljárási jelenlét telekommunikációs eszköz útján való biztosítására,

– a korábbi cselekményről (kihallgatásról) készített kép- és hangfelvétel vagy hangfelvétel lejátszására,

– írásbeli vallomástételre.

Ha egyik sem alkalmazható, csak akkor kell a tanú személyes jelenlétével megtartani a tárgyalást.

Bizonyos eljárási cselekmények elvégezhetők a veszélyhelyzet idején is. Ugyanakkor vannak olyan résztvevők (de akár a hatóság tagja is kerülhet
ilyen helyzetbe), akik nem tudnak részt venni az eljárási cselekményeken
az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegése nélkül.

Ilyenkor főszabályként a hatóságnak el kell halasztania az eljárási cselekmény elvégzését (50. § (1) bekezdés).

Ha erre a halasztásra nincs mód, akkor az eljárási cselekményen való jelenlétet telekommunikációs eszköz útján kell biztosítani.

Ha úgy érzi, hogy nem kapott kielégítő választ kérdéseire, és Önt valamilyen minőségben beidézték a rendőrségre, bíróságra, kérem forduljon hozzám bizalommal és vegye fel velem a kapcsolatot, kérjen konzultációs időpontot most!

Mindenre kiterjedő védekezést építünk fel az Ön érdekében, így megbízható és valós büntetőjogi védelmet nyújtok Önnek!

Kapcsolódó anyagok:

A képhez tartozó alt jellemző üres; logo-JPG.jpg a fájlnév
Tel.: 0630 415 8296