Kategória: legjobb ügyvéd

Büntető ügyvéd, büntetőjogi ügyvéd, védőügyvéd, büntetőjogász

Büntető ügyvéd, büntetőjogi ügyvéd, védőügyvéd, büntetőjogász

Ügyvédi munkám során többször találkoztam már azzal helyzettel, amikor az ügyfelekben kérdésként merült fel, hogy mi a különbség az eltérően megnevezett ügyvédek között, mivel foglalkozik a büntetőügyvéd, a védőügyvéd, vagy éppen a büntetőjogász, milyen feladatot lát el egy polgári jogi területen tevékenykedő ügyvéd, illetve, hogy melyikük milyen ügyvédi tevékenységet végez, vagy végezhet.

Természetesen a fent megnevezett ügyvédek mind ugyanazon tevékenység, ügyvédi tevékenység végzésére jogosult szakvizsgázott jogászok, azonban az ügyvédi tevékenység, a jogrendszerhez hasonlatosan, meglehetősen szerteágazó. Hivatásuk ellátása során az ügyvédeknek nem csupán a büntetőjogi területen kell védelmet ellátni, hanem szerepük lehet egyéb jellegű képviselet ellátása akár bűnügyekben (pl.: sértetti jogi képviselő, tanú érdekében eljáró ügyvéd), akár más jogágakba tartozó ügyekben folyó peres és peren kívüli eljárásokban, jogi tanácsadásban, illetve végezhet az ügyvéd okiratszerkesztő tevékenységet is.

Mivel a jogi szabályozás napjainkban igen komplex és bonyolultnak tekinthető, az a trend figyelhető meg, hogy az ügyvédek korlátozzák az általuk végzett jogi szolgáltatásokat annak megfelelően, hogy leginkább milyen területhez kapcsolódóan tevékenykednek. A rengeteg és sokszor gyakran változó jogszabály miatt ugyanis hiába jogosult az ügyvéd valamennyi ügyvédi tevékenyég végzésére, szinte lehetetlen, hogy minden területen ugyanolyan szinten, mélységben és naprakészen ismerje az alkalmazandó szabályokat, az eljárás gyakorlati menetét. Ennek megfelelően differenciálódott az ügyvéd „megjelölése” a napjainkban elterjedté váló pl.: adó- és társadalombiztosítási-, munkaügyi-, ingatlan-, család- vagy cégjogi jogász vagy ügyvéddé. 

Tehát mind a büntető ügyvéd – a büntetőjogi ügyvéd, védőügyvéd, a büntetőjogász -, vagy a polgári jogi, polgári peres ügyvéd, egyéb, a hétköznapi szóhasználatban elterjedt bármilyen jelzővel ellátott ügyvéd, valamennyien olyan jogász szakemberek, akik az ügyfeleik érdekében járnak el, ügyfeleik képviseletét látják el a különböző típusú eljárásokban.

Amennyiben büntető eljárást indítottak Önnel szemben, feljelentették, illetve az ügyében vádemelés történt, akkor Önnek büntető ügyvédre van szüksége.

Bármely, a Büntető Törvénykönyvben pönalizált bűncselekménnyel összefüggésben indult eljárásban – pl. ittas vezetés, bódult vezetés, kábítószer-kereskedelem, lopás, rablás, testi sértés, vagy költségvetési csalás, stb., a legmegfelelőbb tanácsot és a legkiterjedtebb felvilágosítást adni,  védekezése legjobb irányának megválasztásával a legcélszerűbb védelmet biztosítani elsősorban büntető ügyvéd, büntetőjogász, védőügyvéd tud, hiszen ő a munkájával összefüggésben napi szinten vesz részt hasonló eljárásokban, rutinja, gyakorlata és tapasztalata folytán képes az Ön eljárásban lévő helyzetét és valós, reális, érdemi lehetőségeit ezzel összefüggésben feltárni.

Jogi értelemben szó szerint nincsenek tehát kifejezetten védőügyvédek vagy büntetőügyvédek, és nincsenek kimondottan „sztárügyvédek”.

Azokat az ügyvédeket szokás így megnevezni, akik, ha éppen nem sértetti jogi képviselőként vagy magánvádló, illetve pótmagánvádló jogi képviselőjeként látják el feladataikat, akkor nagyrészt büntetőjogi területen, a büntetőeljárásban szereplő vádlottak, gyanúsítottak büntetőjogi védelmét látják el. 

Magyarországon büntetőügyekben, a büntetőeljárások során bármelyik ügyvéd végezhet büntetőjogi, védőügyvédi munkát. Egy büntetőeljárás során sokszor azonnal kell ügyvédi segítség a családban, vagy baráti körben, ezért gyakori, hogy az ügyfelek egy általuk már egyéb okból ismert ügyvédhez – válóperes ügyvédhez, családjogászhoz, vagy munkahelyi jogászhoz – fordulnak segítségért.

Érdemes ilyen helyzetben inkább büntetőjogi védőügyvéddel konzultálni, mert az eljárás kezdetén tett első nyilatkozatok nagymértékben meghatározhatják a büntetőeljárás további alakulásának medrét.

Mint minden jogi szakembernek, a büntetőjogászoknak, büntető ügyvédeknek is szilárd kritikai gondolkodással, interperszonális, valamint kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készségekkel kell rendelkezniük. Esetükben elengedhetetlen az összetett információk elemzésének képessége csakúgy, mint a potenciálisan zavaró helyzetek kezelésének képessége, mint például egy erőszakos bűncselekményhez kapcsolódó bizonyítékok megvitatása, vagy megtekintése.

Meghatalmazott, kirendelt és helyettes védő

A hatályos normák szerint meghatározott esetekben a hatóság ügyvédet rendel ki az ügyfél védelmének ellátására, ez a kötelező védelem, ügyvédi képviselet. A büntetőeljárásról szóló törvény 44. § a) b) c) d) e) f) g) pontjai alapján, ha a védő részvétele az eljárásban kötelező, a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság a védő kirendeléséről határozat formájában dönt. Az illetékes ügyvédi kamara a kirendelt védőként kirendelhető ügyvédekről jegyzéket vezet, az ebben szereplő ügyvédek közül pedig informatikai rendszer véletlenszerűen kijelöli a védőt.

Budapesti Ügyvédi Kamara

A kirendelő szerv a Magyar Ügyvédi Kamara védő kirendeléséről szóló határozatokat fogadó rendszerén keresztül megkapja a védő kirendelése iránti határozatát, majd a választ a Magyar Ügyvédi Kamara informatikai rendszere útján küldi meg. A kirendelő hatóság a védő kirendeléséről szóló határozatának közlésével értesíti a védőt a kirendelés tényéről.

Abban az esetben, ha a kirendelt védő az azonnal foganatosítandó cselekményt megelőzően nem elérhető, vagy nincs lehetősége a megadott helyen és időpontban megjelenni, akkor a nyomozóhatóság helyettes védő kirendelése iránt intézkedik, vagy intézkedhet, akinek eljárása nem az egész ügy vitelére, csupán arra az eljárási cselekményre – pl.: kihallgatás, őrizetbe vétel, szembesítés, letartóztatás elrendelése tárgyában tartandó ülés – vonatkozik, amelyet a helyettes védő kirendeléséről rendelkező határozatban a hatóság megjelöl.

A meghatalmazott védő

Amennyiben valaki olyan élethelyzetbe kerül, hogy valamely hatóságnál meg kell jelennie mert szándékos, akár gondatlanul bűncselekményt elkövetésével válik megalapozottan gyanúsíthatóvá, illetve gyanúsítottként a hatóság idézi, netalán elfogták, akkor az első pillanattól kezdve ügyvéd közreműködését tanácsos igénybe venni. Az ügyvédnek, ügyvédi irodának meghatalmazást képviseletre írásban lehet adni, mely tartalmazza a megbízott elfogadó nyilatkozatát is.

A meghatalmazást megelőzheti egy ügyvédi konzultáció, amelynek keretében az ügyvéd elmagyarázza, hogy az eljárás általánosságban hogyan kerül lefolytatásra, illetve személyre szabott tájékoztatást is kap az ügyfél többek között a büntetőeljárás során őt megillető jogokról, kötelességekről, a bűnösség megállapítása esetén a várható büntetés neméről és mértékéről. Ezután az ügyfél a megbeszéltek alapján mérlegelheti, hogy igénybe kívánja-e venni az adott ügyvéd segítségét a büntetőeljárás során.

Összefoglalva, érdemes meggondolni, hogy milyen szakterületen tevékenykedő ügyvéddel köt meghatalmazást a gyanúsított, vádlott vagy érdekében nagykorú hozzátartozója, mert a büntető anyagi és eljárási jog a gyakorlatban egy olyan sajátos terület, amely kifejezetten a büntető ügyvéd, büntetőjogi védőügyvéd ahhoz kapcsolódó speciális gondolkodását, szakmai tudását, akár kriminalisztikai gondolkodását, kombinatív készségeit, illetve empátiáját is igényli.

Ha tapasztalt büntető ügyvédet, büntetőjogi ügyvédet, védőügyvédet keres, Önt bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, vádolják, vagy hozzátartozóját, ismerősét őrizetbe vették, letartóztatták, Dr. Király Enikő büntető ügyvéd a megoldás‎! 

Online ügyvédi konzultáció egyeztetett időpontban

Az online konzultáció lebonyolítására előre egyeztetett időpontban, a Skype alkalmazás segítségével, webkamerán keresztül tudunk lehetőséget biztosítani.

Otthonról, irodából – akár külföldről, vidékről is – kényelmes körülmények között, az utazás költségeit és idejét kímélve elérhető a szakszerű segítség.

Büntető ügyekben ügyvédi védelmet nyújtunk a nyomozási vagy bírósági szakban egyaránt! Hívjon! Telefon: 0630/415-8296

Telefon: 0630 415 8296

Ha hirtelen olyan helyzet adódna, amely során azonnal védőügyvédre, büntetőjogi ügyvédre lenne szükség (elfogást, előállítást közvetlenül követő azonnali gyanúsítotti kihallgatás, őrizetbe vétel) akkor a többféle szempont figyelembevételével készült, az alábbi linken található információk is a segítségére lehetnek a jó ügyvéd kiválasztásában:

„Ügyvédet keresek! Mi alapján válasszam ki, hogy számomra ki a legjobb ügyvéd?”

Ki a legjobb ügyvéd?

Mindennapi életünk során gyakran kerülhetünk olyan élethelyzetbe, amelynek rendezéséhez, a számunkra legelőnyösebb jogi megoldás eléréséhez elkerülhetetlen, vagy legalábbis ajánlatos ügyvédi segítséget igénybe vennünk. Ilyen lehet akár egy családjogi kérdés – pl.: házasságági vagyonjogi szerződés elkészítése, bontóper megindítása –, akár egy végrendelet elkészítése, vagy egyszerűen egy ingatlan megvásárlása, céges ügyekkel kapcsolatos (változás) bejegyzés, de adott esetben bármilyen szerződés megkötése is.

Elképzelhető olyan szituáció is, amikor azért keresünk ügyvédet, mert büntetőeljárást indított a hatóság velünk, esetleg valamelyik hozzátartozónkkal, barátunkkal szemben, és szeretnénk, hogy felkészülten és eredményesen gyakorolhassuk eljárási jogainkat, illetve az ügy a lehető legjobb eredménnyel zárulhasson.

Mivel manapság a jog által szabályozott területek egyre szerte ágazóbbak és differenciáltabbak, ahhoz, hogy a büntetőeljárás menetéről és lefolytatásának esetleges módjairól, az ügy befejezésének reális lehetőségeiről minél   világosabb képet kaphassunk, – véleményem szerint –  célszerű büntetőjogra szakosodott védőügyvédre, büntető ügyekre specializálódott ügyvédet keresni, aki szakértelme és az ilyen típusú eljárásokban szerzett gyakorlata által a lehető legnagyobb segítséget nyújthatja a nyomozás megindításától egészen az eljárás jogerős befejezéséig. Védőügyvédet, büntetőügyvédet akkor keres az ember, ha pl. feljelentették, vagy ügyében vádemelés történt, esetleg hozzátartozóját a nyomozó hatóság őrizetbe vette, a bíróság letartóztatását elrendelte.

Mivel a büntetőjog és a büntetőeljárás világa a hétköznapi életviteltől – a legtöbb esetben – idegen, ebből kifolyólag az emberek többségének nincs is közvetlen kapcsolata kifejezetten büntetőügyekkel foglalkozó jogásszal.

Ha valaki hirtelen olyan helyzetbe kerülne, hogy mégis azonnal szüksége lenne védőügyvédre, az alábbi szempontok segítséget jelenthetnek a jó ügyvéd kiválasztásában:

A jó ügyvéd befolyásolni tudja a büntetőügyben születendő döntést, a büntetőeljárás menetét, ezért a büntetőjogi ügyvéd kiválasztása a legelső és legfontosabb lépés az eljárás megindulásakor. A legjobb, ha már az első kihallgatás előtt, az idézés kézhezvételét követően azonnal kapcsolatba lép a védőügyvéddel, hogy a vele való konzultációt követően felkészülten érkezhessen a nyomozó hatósághoz, hiszen az első vallomás tartalma az eljárás végkimenetelére is jelentős hatással lehet.

A védőügyvéd, büntető ügyvéd kimagasló szakmai felkészültséggel rendelkezik a büntetőeljárás lefolytatásának menetéről, és a büntető anyagi jogi szabályok gyakorlati alkalmazásáról. Az ilyen szakember jogi tevékenysége szakmai elhivatottsága által biztosítékot jelent Önnek mint ügyfélnek, azért hogy a lehető legmagasabb minőségű jogi szolgáltatásban részesüljön, ezáltal az eljárás az Önnek legkedvezőbb módon zárulhasson.

A legjobb büntetőjogász ügyvéd kiválasztásánál fontos szempont az is, hogy kellő tapasztalattal és rutinnal rendelkezzen ezen a jogterületen. Megfontolást érdemel, hogy ezekben az eljárásokban előre és hosszú távon kell gondolkodnia megfelelő végkifejlet elérése érdekében, ezért semmiképpen sem ajánlatos család jogvégzett vagy joghallgató barátait mind körbe telefonálni és a kapott tanácsok között ide-oda csapongani, mert ezzel sok esetben többet árthatunk helyzetünknek, mint azt egyébként gondolnánk.  

Maga büntetőjog is egyre inkább differenciálódik az egyes típusú (közlekedési, vagyon elleni, kábítószerrel összefüggő, erőszakos, gazdasági… stb. bűncselekmények) ügyek szerint, így mára már azt is   kijelenthetjük, hogy a büntetőjogon belül is specializálódnak az ügyvédek néhány meghatározott típusú ügyre. Így például közlekedési bűncselekményekre (ittas vezetés, bódult vezetés, közúti baleset okozása, vagy cserbenhagyás stb.), vagy kábítószerrel összefüggő bűncselekményekre (kábítószer birtoklása, kábítószer kereskedelem, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, stb.), illetőleg akár gazdasági bűncselekményekre (költségvetési csalás, pénzmosás, csődbűncselekmény, stb.) is.

A védőügyvéd kiválasztásakor célszerű lehet azt is szempontként értékelni, hogy a minket érintő bűncselekmény az ügyvéd speciális szakterülete-e, illetve, hogy milyen tapasztalattal rendelkezik a hasonló büntetőügyek területén.

Nem utolsó sorban, a jó ügyvéd mindenképpen legyen jó megjelenésű, határozott és céltudatos, a munkája és ügyfele iránt elkötelezett, amelyek mind szükségesek a szaktudás mellett ahhoz, hogy az ügyét a legkedvezőbb mederbe terelje.

Az első kapcsolatfelvétel lehet személyes ügyvédi konzultáció, vagy számtástechnikai eszköz segítségével végrehatott egyeztetés, tanácsadás (Skype, Viber, stb.) is. Itt kell tisztázni az ügyvédi díjak mellett az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (szakértő kirendelése) is.

A meghatalmazott védőügyvédet szigorú titoktartási kötelezettség terheli, így biztos lehet abban, hogy az ügyvéd előtt elhangzottak nem kerülnek ki az iroda falai közül és nem kerülnek felhasználásra.

Amennyiben hozzátartozóját eljárás alá vonták, letartóztatták, vagy valamilyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, illetve valamilyen minőségben beidézték a rendőrségre, bíróságra, akkor forduljon bizalommal dr. Király Enikő védőügyvédhez, kérjen konzultációs időpontot most!

Mindenre kiterjedő védekezést építünk fel az Ön érdekében, így megbízható és valós büntetőjogi védelmet nyújtok Önnek!

/legjobb ügyvéd, büntetőügyvéd, budapesti ügyvéd, ügyvéd kereső, jó ügyvéd, büntető jogász, ügyvéd azonnal, tapasztalt védőügyvéd, büntetőjog, büntetőeljárás/

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás