A kábítószer-fogyasztás bizonyítása

Hogyan ismerheti fel a hatóság a kábítószer fogyasztót?

A kábítószerek fogyasztását szükségszerűen megelőzi a kábítószer birtokban tartása, vagy a kábítószer megszerzése. Ezen magatartások már önmagukban is bűncselekményt valósítanak meg a hatályos magyar törvények szerint, mivel aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, az a kábítószer birtoklása vétségét vagy bűntettét követi el. 

Előállításnak minősül amikor egy tevékenység folytán fogyasztható kábítószer keletkezik, a kábítószer megszerzésekor valamely személy kábítószerhez jut, megszerzése történhet ingyenesen, visszterhesen, vagy másféle bűncselekmény elkövetése útján is. Kábítószer tartásnak minősül minden olyan magatartás, amely az elkövető számára biztosítja a rendelkezési jogot, illetve a használati jogot. Az ország területére behozatal, kivitel, átszállítás sok esetben kapcsolatba hozható a hazai vagy a nemzetközi kábítószer kereskedelemmel. 

Tudva lévő, hogy a kábítószer-kereskedelem elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek vonatkozásában rendre őrizetbe vételre és letartóztatásra kerül sor. A kábítószerek fogyasztására utaló jelek egyértelmű és felismerhető tünetek, melyekre az intézkedő rendőrök akár egy igazoltatás során is felfigyelhetnek.

A kábítószer fogyasztása

A fogyasztás azt jelenti, hogy a kábítószer az elkövető szervezetébe jut. Kábítószerrel visszaélő elkövetőket leginkább közterületen rendőrjárőr által kezdeményezett intézkedésnél derítenek fel. Ezen személyek főként fogyasztók, akik általában felelősségre vonásuk alkalmával vallomást nem tesznek, nem szolgáltatnak adatot arra vonatkozóan, hogy honnan szerezték be illetve hogyan jutottak hozzá a kábítószerhez és tisztában vannak többnyire azzal is, hogy a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén büntethetőségük megszűnik.

A kábítószer-fogyasztásra utaló jelek lehetnek ún. pszichés tünetek, illetve magatartásbeli változások, testi tünetek, de meg kell említeni a gyanút keltő használati tárgyakat is, amiken hatósági intézkedések során akadhat meg az intézkedő hatóság tagjának tekintete.

Pszichés tünetek

 • feldobottság, ok nélküli örömkitörések,
 • túlzott közlékenység, vagy teljes „visszavonulás”,
 • idegesség, ingerlékenység, pesszimista hangulat, levertség, kedvtelenség, közöny, túlérzékenység,
 • a figyelem és a koncentrációs képesség zavara,
 • térben és időben történő tájékozódás zavara,
 • túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd,
 • indokolatlan félelemérzés,
 • ítélőképesség elvesztése,
 • hallucinációk, látomások,
 • tényektől való függetlenné válás.

Testi tünetek

 • beesett, hamuszürke arc, a bőr elszíneződése,
 • tűszúrások jelei,
 • átlagostól eltérő szűkebb vagy tágabb pupillák, 
 • szájszárazság, orrfolyás,
 • kellemetlen szájszag,
 • megnőtt az édes italok fogyasztása iránti igény,
 • túlzott érzékenység a külvilág ingereire,
 • napszemüveg viselése.

Gyanút keltő használati tárgyak

 • alufólia darabkák,
 • színes tabletták, cukorkák,
 • injekciós felszerelések, gyógyszeres dobozok,
 • mérlegek, dobozok, vágóeszközök,
 • megégetett kanál, öngyújtó, vatta,
 • szokatlan szag a gépkocsiban, lakásban,
 • citromhéjak, citromlevek és citromos flakonok,
 • üres vagy kitöltött orvosi vények, stb.

A kábítószer-fogyasztás bizonyítása a kábítószer, illetve annak szervezetben keletkező lebomlási termékének (metabolit) a fogyasztó szervezetéből biztosított mintákból való kimutatásából áll, amit toxikológiai szakértői vizsgálat mutathat ki.

Ahhoz, hogy a kábítószer-fogyasztás bizonyítható legyen, az első alapvető lépés, hogy a személy szervezetéből mintát biztosítsanak és abból a kábítószer, illetve maradványai legyenek kimutathatók.

Kábítószer fogyasztást kimutató minták biztosítása vizeletből, verejtékből, nyálból és vérből, hajszálból, szőrszálból, de akár körömből is történhet.

Mintavételi lehetőségek

 

Vizelet 

A vizeletben szinte az összes kábítószer bomlásterméke megjelenik, és hosszabb ideig kimutatható benne, mint a vérben. A vizelet kábítószer-, illetve metabolit tartalma azonban nem ad információt a befolyásoltság mértékére, a bevett adagra és a bevétel időpontjára. 

 

Verejték 

A kábítószermaradványok a verejtékben is megjelennek és így az elemzéshez a bőrfelületről is vehető minta. Például kannabiszfélék, azaz a marihuána, a hasis, a hasisolaj szívása bizonyítható a fogyasztó szájkörnyékéről, valamint ujjainak felületéről vett minták vizsgálata alapján is. A verejtékmintákat főleg a hónaljak és a mell felületéről törlik le, így biztosított minták műszeres elemzésével várhatnak eredményt. 

 

Nyál 

A nyál ugyancsak alkalmas a fogyasztott kábítószerek kimutatására. A nyál főleg változatlan formában tartalmazza a legtöbb kábítószert, azonban a fogyasztást követően rövidebb ideig van jelen, mint például a verejtékben. Nyálminta biztosításának egyik lehetséges módja a köptetés, amely azonban kellemetlen szituációkhoz vezethet, így inkább előnyben részesítik a nyálkenet vételét, ugyanúgy mint a rabosítás során végzett DNS szájnyálkahártya törlet mintavételekor.

 

Vér 

A vérminták vizsgálatának abból a szempontból van jelentőségük, hogy a vér kábítószer-tartalma alapján következtetni lehet a kábítószer által okozott befolyásoltság mértékére. A vér kábítószer-, illetve metabolit koncentrációja azonban nem mindig van szoros összefüggésben a befolyásoltság mértékével.

A vérminta vétele kizárólag orvos által végezhető el. 

Haj- és szőrszálak 

Haj- és szőrszálak vizsgálata alapján a kábítószer-fogyasztási szokások – adott időszakban milyen kábítószereket, milyen időbeni sorrendben fogyasztott az illető – is rekonstruálhatók. A vegyületnek a haj hossza mentén való eloszlása alapján, a haj 2,8-3,2 mm hét növekedési sebességének figyelembevételével a fogyasztás időpontja becsülhető.

Például az amfetamin kb. egyhetes fogyasztási periódust követően 10-14 nap múlva kimutatható a szakállszőrzetben, a haj pedig több hónapon keresztül is hordozója az elfogyasztott kábítószerek maradékának.

Az eddigi tapasztalatok szerint az opiátokat (például heroinfogyasztásból), a kokaint, az amfetaminokat, illetve azok lebomlási termékeit ki lehet mutatni a hajban. A haj- és szőrszálak a közelmúltban történt alkalmi fogyasztás bizonyításához nem megfelelő mintahordozók, mivel csak hosszabb idő múlva – a szálak növekedésével – biztosítható a vizsgálathoz minta. Bizonyos hajszínezékek és színezési eljárások (például hidrogén-peroxiddal való szőkítés) károsítják a haj kábítószer-, illetve metabolittartalmát. 

 

Köröm 

A kábítószerfogyasztók kéz- és lábujjainak körmei például a kokainfogyasztás bizonyításához megfelelő mintahordozók. Azt tapasztalták, hogy a körömben a kokain nagyobb mennyiségben van jelen, mint a lebomlási terméke. A körömbe beágyazódott vegyületek hosszabb ideig változatlanul maradnak, mint a vérben és vizeletben. Az utóbbiak csak a közelmúltban történt kábítószerfogyasztást bizonyíthatják, míg a körömben kimutatott szer régebbi fogyasztás bizonyítéka lehet. A köröm – a haj- és szőrszálakhoz hasonlóan – az alkalmi fogyasztás bizonyításához ugyancsak nem optimális mintahordozó. 

A kábítószer-maradvány tartalmának kimutatása vizeletből

A kábítószerek, illetve metabolitjainak vizeletben való kimutathatósága függ a kábítószer fajtájától, a fogyasztott adagtól, a fogyasztás gyakoriságától, a folyadékfogyasztástól, az egyén szervezetének lebontási sajátosságaitól. A zsíroldékony vegyületek – például delta-9-THC, PCP – lassan ürülnek ki a szervezetből, ismételt fogyasztás esetén felhalmozódnak, és hosszabb időn keresztül mutathatók ki, mint a vízoldékony vegyületek. 

Nagyobb dózis lebomlása hosszabb időt vesz igénybe, mint a kisebb adagé. A nagyobb folyadékfogyasztás elősegíti a kábítószer-maradványok előbbi ürülését a szervezetből. A vizelet kémhatása ugyancsak jelentősen befolyásalja a kimutathatóságot, ugyanis savas kémhatású vizelet esetén a kábítószerek többsége kb. kétszer gyorsabban ürül, mint lúgos kémhatású esetén. 

Vizeletvétel során arra figyelnek a mintát vevő hatóság tagjai, hogy az alany bármi módon – például csapvízzel való hígítással, szappannal való szennyezéssel, destruktív anyag mintához való adásával stb. nehogy megváltoztassa a vizelete összetételét, illetve – elcseréléssel – hamis mintát szolgáltasson. A vizelet hitelességét – tehát hogy nem hígították fel, vagy cserélték ki más folyadékra a vizsgálatra leadott mintát – hőmérsékletméréssel ellenőrizhetik. Az a vizelet fogadható el, amelynek hőmérséklete a 35-37 °C tartományba esik.

A kábítószer-fogyasztási mintavétel a vizsgálandó személy számára váratlan időpontban szokott történni, mivel pár nap alatt “kitisztulhat” a szervezet. Ezt követően a vizelet-mintát hitelesítve, kifolyás ellen biztosítva zárják le, a szállítás és tárolás során óvják a fénytől és hőtől, amit az elemzésig hideg, sötét helyen tárolnak. 

Az emberi szervezetbe került kábítószer-vegyületek többsége rövidebb-hosszabb idő alatt a vizelettel, kisebb része a verejtékkel távozik a szervezetből. 

Amfetamin:

2-15 mg amfetamin szájon át történő bevétele után 20 percen belül megjelenik a vizeletben. A plazmában kb. 2 óra múlva lesz maximális az amfetamin koncentráció. A plazmában a felezési ideje 8-12 óra. Extasy tabletták hatóanyagai: az MDA, az MDMA és MDE a szervezetből dezalkileződik és az így keletkezett vegyületek egyszeri adag (1 tabletta) elfogyasztását követően kb. 24 órán keresztül detektálhatók a vérben és 2-4 napig a vizeletben. 

Heroin:

A heroin felezési ideje a szervezetben 9 perc, ezért egy szokásos adag mintegy 30 perc alatt elbomlik, ami miatt kimutatásának kicsi az esélye. A heroin fogyasztás bizonyításának azonban megbízható módja a bomlástermék, azaz a 6-monoacetil-morfinkimutatása. 

Kokain:

A kokain kb. 10 %-a változatlanul, nagyobb része bomlástermékként jelenik meg a vizeletben, azonban a hajban a nem metabolizálódott kokain is kimutatható.

LSD:

Az LSD, valamint metabolitja megjelenik a vizeletben, az utolsó fogyasztást követő néhány napon belül a vizelet megfelelő mintahordozó a fogyasztás bizonyításához. 

Hogyan vesznek vizeletmintát a kábítószer-fogyasztás bizonyításához?

A vizeletminta vizsgálathoz javasolt mintamennyiség 50 milliliter, amelyet csavaros zárótetővel ellátott műanyag edénybe biztosítanak, a zárótetőt észrevétlen felbontás elleni szalaggal rögzítik.

A hatóság tagjai figyelnek arra, hogy a mintaszolgáltatónak ne legyen lehetősége a vizeletének megváltoztatására, az erre alkalmas anyagokat, eszközöket elveszik tőle, a kezeken lévő esetleges szennyeződéseket előzetesen mosással eltávolítják. A mintaadás lehetőleg olyan vécében történik, ahol nincs a fülkében vízcsap, felületaktív anyag (például szappan). A mintavételezést lebonyolító hatóság ellenőrzi a vizelet hőmérsékletét, kémhatását pH-papírral, illetve a színét is.

A vérminta biztosításához 3 db, gumidugóval zárható kémcső szükséges, amelyek nem tartalmazhatnak véralvadást gátló anyagot. A minta biztosításánál az alkoholszint-meghatározáshoz vett vér mintavételezésének rendszerét követik.

Amennyiben további kérdései merültek fel a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények tekintetében, esetleg Önt vagy hozzátartozóját ezen bűncselekmények valamelyikének elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, illetve őrizetbe vételreletartóztatásra vagy bármely más bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelésére is sor került, minél előbb kérjen konzultációs időpontot dr. Király Enikő védőügyvédtől, aki korrekt tájékoztatást nyújt az eljárási jogokról és lehetőségekről, felépíti a helyzethez képest a legkedvezőbb védekezési stratégiát, melynek mentén haladva hozzásegíti Önt ahhoz, hogy az eljárás a legkedvezőbb eredménnyel zárulhasson!

https://drkiralyeniko.com/kabitoszer-kereskedelem/
https://drkiralyeniko.com/mennyisegi-kerdesek-a-kabitoszerrel-osszefuggo-buncselekmenyek-koreben/
https://drkiralyeniko.com/a-cannabis-thc-tartalom-meghatarozasi-kerdesei/

Kábítószer birtoklással, kábítószer (drog) terjesztéssel, kereskedelemmel kapcsolatos ügyében már a gyanúsítotti kihallgatását megelőzően feltétlenül keresse fel irodánkat a 0630 415 8296-os telefonszámon!

/kulcsszavak: kábítószer fogyasztás, cannabis, kannabisz ültetvény, hatóanyag tartalmom, THC tartalom, kábítószer ügyvéd, kábítószer kereskedelem ügyvéd, kabitoszer ugyved, kábítószer miatt letartóztatás, ügyvéd azonnal, bódult állapot, ügyvédi segítség, dr. király enikő kábítószer ügyvéd/

Minél hamarabb legyen tisztában az eljárásjogi lehetőségeivel kapcsolatban! Ha büntetőeljárást indítottak Ön ellen, gyanúsítottá vált, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt, keressen!

Hívjon most! 0630/415-8296