Járművezetés ittas állapotban – járművezetéstől eltiltás, utánképzés és a vezetői engedély visszaszerzése

Sokszor keresnek meg ügyfelek és ismerősök ittas vezetéssel kapcsolatos kérdések miatt, hiszen amióta a magyar Btk. a “zéró tolerancia” elvét követi, egyre gyakrabban fordul elő, hogy akár egy pohár bor, vagy korsó sör elfogyasztását követően autóba ülve hatósági eljárás közepén találják magukat. Nagyon fontos, hogy amennyiben – legyen az akármilyen csekély mennyiségű is – alkoholt fogyasztottunk, sofőrként mellőzzük a járműhasználatot, hiszen ez az egyetlen biztos garancia arra, hogy vezetői engedélyünket ne veszítsük el!

Az alábbiakban az ittas járművezetéssel kapcsolatos alapvető és legfőbb tudnivalókat igyekeztem összegyűjteni. Egyrészt preventív célból, vagyis, azért, hogy aki még nem került ilyen helyzetbe, annak az elolvasást követően ne is jusson eszébe ittasan a volán mögé ülni. Másrészt egy kis segítséget szeretnék nyújtani azok számára, akik most kerültek szabálysértési- vagy büntetőeljárás hatálya alá ittas vezetés miatt, abban hogy nagy vonalakban lássák, mi vár rájuk és mire számíthatnak.

Az ittas járművezetés – a szervezetben található alkoholkoncentráció alapján – szabálysértésként, illetőleg bűncselekményként szankcionálható.

Szabálysértési alakzat – ittas vezetés – akkor valósul meg, ha a járművezető szervezetéből 0,50 gramm/liter ezrelék véralkohol, illetve 0,25 milligramm/liter ezrelék levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó érték mutatható ki.

Fentieken túli érték esetén a cselekmény bűncselekménynek minősül és büntetőeljárás lefolytatása keretében az ügyről bíróság dönt.

A járművezetés ittas állapotban – mint bűncselekmény – alapvetően kettő évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel sújtható, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy aki első alkalommal, büntetlen előéletűként követi azt el, leginkább pénzbüntetésre vagy közérdekű munka büntetésre kell számítania.

Emellett a Btk. kötelezően rendelkezik arról, hogy ilyen bűncselekmény elkövetésének bizonyítottsága esetén a járművezetéstől eltiltás büntetést is ki kell szabnia az eljáró bíróságnak.

 

A Btk. 55.§ (2) bekezdése szerint: „A járművezetéstől el kell tiltani azt, aki járművezetés ittas állapotban vagy járművezetés bódult állapotban bűncselekményt követ el. Különös méltánylást érdemlő esetben a járművezetéstől eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető.”

Mint látható, a törvény általános és kötelező jelleggel mondja ki az eltiltás alkalmazásának szükségességét akkor, ha valaki ittas állapotban vezet.

A különös méltánylást érdemlő eset, azaz az eltiltás mellőzésének lehetősége nagyon csekély számban előforduló, hétköznapinak nem tekinthető körülmények fennállása körében fordulhat csak elő, önmagában pl. az, ha valaki gyógyszerért megy vagy orvoshoz viszi a rosszul lévő hozzátartozóját, különös méltánylást érdemlő esetként nem értékelhető. Megállapítható tehát, hogy a különös méltánylást érdemlő eset igen szűken értelmezhető kategória, így ittas vezetés esetén szinte kivétel nélkül sor kerül a járművezetéstől eltiltásra.

Az eltiltás tartama határozott ideig (1 hónap – 10 év) tart, vagy végleges hatályú. Mértékét a bíróság az eset összes körülményeinek figyelembevételével határozza meg (személyi körülmények, ittasság foka, elkövetés körülményei… stb.).

Lehetősége van a bíróságnak arra is, hogy az eltiltást csak bizonyos kategóriára korlátozza, azaz, ha valaki több kategóriára is érvényes járművezetői engedéllyel rendelkezik, és a bűncselekményt pl. személygépjárművel követte el, akkor csak a „B” kategória vonatkozásában kerüljön eltiltásra.

Általános tapasztalatom szerint, az ittas járművezetőket ért első sokk – a vezetési jogosultság szünetelése, azaz a jogosítvány bevonása és a kötelezően alkalmazandó eltiltás kérdése – után a leggyakrabban előforduló kérdés, hogy miként és hogyan szerezhető majd vissza a jogosítvány.

A bíróság határozatában kiszabott eltiltás tartamába bele kell számítani a jogosítvány bevonásának, azaz a vezetési jogosultság szünetelésének kezdő (rendőr általi helyszíni elvétel, hatóság számára történő leadás) időpontjától eltelt időt is.

A bírósági határozatban megállapított eltiltás tartamának lejártakor vezetői engedélyét az okmányirodában igényelheti vissza. Amennyiben nem pusztán kategóriára korlátozott volt az Önnel szemben kiszabott eltiltás, akkor ehhez az utánképzésről szóló igazolás bemutatása is szükséges.

 

Jogszabály rendelkezése szerint: utánképzésen NEM kell részt vennie a járművezetőnek, ha

Ellenkező esetben, tehát, amennyiben az eltiltás nem bizonyos kategóriára, hanem általánosságban a járművezetésre terjed ki, a vezetői engedély csak akkor adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett.

Az utánképzésről – többek között – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezik, amely kimondja, hogy:

„Utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek

  • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
  • akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
  • akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.”

Tehát: akinek szabálysértési ügyében a bíróság vagy a közlekedési hatóság (rendőrség) legalább hat hónapra történő járművezetéstől eltiltásról rendelkezett, továbbá, az eltiltás tartamától függetlenül (akár az egy hónapos törvényi minimum esetén is), akit közlekedési bűncselekmény (ittas vezetés, közúti veszélyeztetés… stb.) miatt a bíróság a járművezetéstől eltiltott, KIVÉVE: az eltiltás valamely kategóriára történő korlátozása esetén. Amennyiben csupán kategóriára történő korlátozást tartalmaz a jogerős határozat, akkor az abban megállapított időtartam elteltével (abba beleszámítva a jogosítvány bevonása, leadása óta eltelt időt is) a vezetői engedély visszaszerezhető.

Mivel az utánképzésen való részvételi kötelezettség egyre nagyobb számban fordul elő, így az eltiltást kimondó hatósági vagy bírósági határozat jogerőre emelkedését követően minél előbb érdemes az utánképzés teljesítéséhez szükséges folyamatot elindítani, hiszen a csoportos foglalkozások létszámkerete limitált, így elképzelhető, hogy akár hosszabb időt is várni kell, amíg a programba bekerülünk. Jelentkezni a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpontokban lehet.

A képzés teljesítését bizonyító igazolást a vizsgaközpont az illetékes okmányiroda vagy a kormányablak számára megküldi. Az eltiltás tartamának elteltét és az utánképzésen történő részvételt tanúsító igazolás kiállítását követően vezetői engedélyét visszakaphatja.

Az ittas járművezetéssel kapcsolatban bővebben itt tájékozódhat: Ittas vezetés.

Hasznos linkek:

Minél hamarabb legyen tisztában az eljárásjogi lehetőségeivel kapcsolatban! Ha büntetőeljárást indítottak Ön ellen, gyanúsítottá vált, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt, keressen!

Hívjon most! 0630/415-8296