Vagyon elleni bűncselekmény büntető ügyvéd

Amennyiben vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt Önnel vagy hozzátartozójával szemben büntetőeljárást indítottak, vádat emeltek, ne késlekedjen, lépjen kapcsolatba dr. Király Enikő védőügyvéddel, hogy eljárási jogairól, helyzetéről, illetőleg a bűncselekménnyel kapcsolatos információkról mielőbb tájékoztatást kapjon, és a szakszerű védekezési stratégia kialakítását követően az Ön szempontjából a legelőnyösebb végkifejlettel zárulhasson ügye!

A vagyon elleni bűncselekmények – pl.: lopás, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés – közös jellemzője, hogy azok büntetési tétele a bűncselekménnyel okozott kár mértékével arányosan növekszik. Mit tekint kárnak a büntetőjog? A Btk. Értelmező rendelkezései alapján a kár főszabály szerint a bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenés. A kár, az elkövetési érték, illetve a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány ötvenezer-egy és ötszázezer forint között kisebb, ötszázezer-egy és ötmillió forint között nagyobb, ötmillió-egy és ötvenmillió forint között jelentős, ötvenmillió-egy és ötszázmillió forint között különösen nagy, ötszázmillió forint felett különösen jelentős. Amennyiben a kár ötvenezer forint, vagy azt meg nem haladó, szabálysértési értékre elkövetettnek minősülhet a cselekmény, azaz azt nem büntető- hanem szabálysértési eljárás keretében vizsgálja és szankcionálja a hatóság. Előfordulhat azonban olyan eset is, amikor a kár, az elkövetési érték vagy az okozott vagyoni hátrány bár nem haladja meg a szabálysértési értékhatárt, egyéb, a cselekménnyel kapcsolatos körülmény azt mégis bűncselekménnyé minősíti, s ebben a helyzetben természetesen a büntetőeljárás lefolytatásának van helye.